` Dr. Toms Krūmiņš | COBALT

Dr. Toms Krūmiņš

Vecākais speciālists, zvērināts advokāts / Latvija

Par

Toms strādā biroja tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupā.

Viņa specializācijas ir starptautiskās un Eiropas tiesības, starptautiskās privāttiesības un civilprocess, komercšķīrējtiesu un investīciju šķīrējtiesas process, kā arī cilvēktiesības un Satversmes tiesas process.

Toms ir veiksmīgi pārstāvējis klientus vairākos starptautiskos (piemēram, ICC) un vietējos šķīrējtiesu procesos, Satversmes tiesā, Augstākajā tiesā, Eiropas Savienības Tiesā, kā arī palīdzējis klientiem gūt nozīmīgas uzvaras Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Toms ir ieguvis doktora grādu tiesību zinātnēs Kopenhāgenas universitātē. Savā izpētē viņš analizēja šķīrējtiesas procesa saikni ar cilvēktiesībām, īpaši šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānisma mijiedarbību ar pušu procesuālajām cilvēktiesībām Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietvaros.

Toms ir autors vairākām nozīmīgām publikācijām, tai skaitā izdevniecībā Springer izdotajai monogrāfijai “Arbitration and Human Rights” (2020).

Prakses jomas

CV

Valodas

  • Latviešu, angļu

Dalība organizācijās un izglītība

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2021. gada)
  • Doktora grāds tiesību zinātnēs (Ph.D.), Kopenhāgenas universitāte (2019. gads)
  • Starptautiskā šķīrējtiesu tiesību akadēmija (stipendijas ieguvējs), Parīze, Francija (2017. gads)
  • Hāgas Starptautisko tiesību akadēmija: Starptautisko privāttiesību vasaras kurss (2015. gads)
  • Tiesību maģistra grāds ar izcilību starptautiskajās un salīdzinošajās privāttiesībās, Groningenas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Groningena, Nīderlande (2014. gads)
  • Tiesību bakalaura grāds, Māstrihtas Universitāte, Eiropas tiesību skola, Juridiskā fakultāte, Māstrihta, Nīderlande (2013. gads)
Pieredze