Kam pieder saražotā elektroenerģija uz nomātas zemes?

2024 - 02 - 22
Autors: Krista Helmūte

Uzņēmums iznomā zemi citam uzņēmumam, kas uz konkrētās zemes uzstāda saules paneļu parku. Vai nomas līgumā jānorāda kādi īpaši nosacījumi attiecībā uz saražoto elektroenerģiju? Kuram pieder saražotā elektroenerģija?

Nomas līgumā nav speciāli jānorāda, kam pieder saražotā elektroenerģija, kā arī nav jāiekļauj īpaši nosacījumi attiecībā uz saražoto elektroenerģiju, ja vien līguma puses konkrētajam aspektam nepiešķir kādu nozīmi nomas attiecību ietvaros (piemēram, nomas maksu vai tās daļu nosakot atkarībā no saražotās elektroenerģijas apmēra).

Saskaņā ar Civillikumu lietas iznomātājam jādod iespēja nomniekam lietot iznomāto lietu, tai skaitā ievākt no tās augļus (šajā gadījumā – izmantot zemi saules paneļu izvietošanai, kuri saražo elektroenerģiju). Saules paneļi ir iekārtas (nevis būves, kas kopā ar zemi veido vienotu veselumu), tādēļ to saražotā elektroenerģija pieder personai, kurai pieder iekārtas.

Publikācija: itiesibas.lv

Lasīt plašāk.