` Krista Helmūte | COBALT

Krista Helmūte

Juriste / Latvija

Par

Krista strādā biroja nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupā. Viņa specializējas nekustamā īpašuma un investīciju projektos, kā arī būvniecības, regulatoro un vides jautājumu risināšanā. Kristai ir ievērojama pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem un ES fondu regulējuma piemērošanu.

Pirms pievienošanās COBALT Krista guvusi darba pieredzi vienā no Latvijas vadošajiem būvniecības uzņēmumiem, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī valsts pārvaldē.

Prakses jomas

CV

Valodas

  • Latviešu, angļu, krievu (sarunvalodas līmenī)

Dalība organizācijās un izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju, Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (2017. gads)
  • Profesionālais bakalaura diploms tiesību zinātnēs ar juriskonsulta kvalifikāciju, Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (2015. gads)
  • Bakalaura diploms socioloģijā, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte (2010. gads)