Tiesa piedzen morālā kaitējuma atlīdzību par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu publicēšanu


2024 - 01 - 30

2024. gada janvāra beigās stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedums, ar kuru nospriests piedzīt no atbildētāja SIA All Media Latvia morālā kaitējuma atlīdzību par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu publicēšanu par Arni Cimdaru.

Lietas ietvaros tiesa vērtēja SIA All Media Latvia rīcību, publicējot nepatiesu informāciju par A. Cimdaru īsi pēc viņa nāves. Tiesa atzina, ka SIA All Media Latvia izplatītās nepatiesās ziņas par A. Cimdara vakcinācijas sertifikātu ir viņa un viņa ģimenes godu un cieņu aizskarošas, ka atbildētāja ir pārkāpusi pieļaujamās vārda brīvības robežas, neattaisnojami un acīmredzami neproporcionāli iejaukusies prasītāju un mirušā A.Cimdara personiskajā dzīvē, radot negodu mirušā piemiņai un nodarot morālas ciešanas viņa tuviniekiem.

Spriedums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā.

Prasītāju pārstāvību tiesā nodrošināja biroja vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa, juriste Kristīne Rāviņa un zvērināta advokāta palīdze Gabriela Šantare.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija