Tiesvedības ceļā jauno hokejistu ģimenes izcīna uzvaru pret Mārupes Hokeja Savienību


2023 - 11 - 22

COBALT veiksmīgi pārstāvēja vairāku jauno hokejistu un viņu ģimeņu prasību pret biedrību “Mārupes Hokeja Savienība” par līgumu izbeigšanu. Pēc tam, kad biedrība nesniedza piekrišanu (atļauju) jauno hokejistu pārejai uz citu hokeja klubu, ģimenes cēla prasību tiesā saistībā ar Pakalpojuma līgumu vienpusēju, tiesisku izbeigšanu.

Tiesvedības procesa laikā birojam izdevās pierādīt, ka, nepilngadīgo bērnu un viņu vecāku tiesības vienpusēji atkāpties no līgumiem, kas noslēgti ar biedrību “Mārupes Hokeja Savienība” – kā privātu sporta skolu, pamatojoties uz saistību neizpildi no atbildētājas puses. Rīgas rajona tiesa pilnībā apmierināja COBALT klientu sūdzību un nolēma piedzīt no biedrības tiesvedības izdevumus. Tiesas spriedums šajā lietā ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.

“Esam gandarīti par labvēlīgu tiesvedības iznākumu un bērnu interešu aizstāvību. Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs ir norādījis, ka prioritārai ir jābūt iespējai bērnam turpināt attīstīt savas prasmes sportā. Tas izriet no ANO Bērnu tiesību un Bērnu tiesību aizsardzības likuma, kas nosaka bērna interešu prioritāti. Bērnu tiesību un interešu prioritātes princips paredz, ka visās darbībās attiecībā uz bērniem neatkarīgi no tā, vai šīs darbības veic valsts iestādes vai privātas iestādes, uzmanība pirmām kārtām jāvelta bērna interešu iespējami labākai nodrošināšanai,” komentē zvērināts advokāts Jānis Sarāns-Reneslācis.

Klienta pārstāvību tiesā nodrošināja biroja vecākais speciālists, zvērināts advokāts Jānis Sarāns-Reneslācis un zvērināta advokāte palīdze Katrīna Annija Ročāne.

Vadošie eksperti

Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija