Tiesvedības ceļā uzņēmums izcīna uzvaru par darbinieka apgalvoto diskriminācijas pārkāpumu


2023 - 09 - 27

COBALT veiksmīgi pārstāvēja vienu no lielākajiem mazumtirgotājiem Latvijā darba strīdā, kurā bijušais uzņēmuma darbinieks vērsās tiesā saistībā ar apgalvotu diskriminācijas pārkāpumu. Darbinieka prasība tika pilnībā noraidīta un tiesas spriedums šajā lietā ir stājies spēkā. Tiesvedības procesa laikā mums izdevās pierādīt, ka, uzteicot darba līgumu darbiniekam, darba devējs rīkojās saimniecisku apsvērumu vadīts un nepieļāva diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu. Lietā gūtās atziņas ir nostiprinājušas sapratni par vienlīdzības principa būtiskumu darba attiecību kontekstā.

Klienta pārstāvību tiesā nodrošināja biroja partneris, zvērināts advokāts Toms Šulmanis un vecākais speciālists, zvērināts advokāts Ivo Maskalāns.

 

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija