Ilgtspējīgi finanšu ieguldījumi

Biroja ekspertu uzkrātās zināšanas un pieredze ļauj nodrošināt augstākā līmeņa juridisko atbalstu ilgtspējīgu finanšu ieguldījumu jomā, tostarp jautājumos, kas attiecas uz:

  • ES Taksonomijas Regulas prasību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai) piemērošanu
  • Ziņošanas prasībām saskaņā ar ES Regulu par ilgtspējas informācijas atklāšanu finanšu pakalpojumu nozarē (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē)
  • Zaļajām obligācijām
  • Zaļajiem aizdevumiem