Ilgtspējīgi finanšu ieguldījumi

Uzņēmuma ilgtspējība ir viens no faktoriem, kas tiek vērtēts lēmuma pieņemšanā par investīciju veikšanu un izdevīgāku finansēšanas nosacījumu piemērošanu. Mūsu ekspertu pieredze un kompetence ļauj sniegt augstvērtīgu juridisko atbalstu ilgtspējīga finansējuma piesaistes jomā.

  • ES prasību piemērošana (ES “Taksonomijas” regula, Ilgtspējīga finansējuma informācijas atklāšanas regula)
  • Padziļinātā izpēte
  • Zaļās obligācijas
  • Zaļie aizdevumi