COBALT esindab Ladee Pharma UAB’d kolmes mahukas ning Eesti kohtupraktikas esmakordses ravimifirmade vahelises patendivaidluses


2014 - 08 - 13

COBALT esindab Ladee Pharma UAB’d kolmes mahukas ning Eesti kohtupraktikas esmakordses ravimifirmade vahelises patendivaidluses, millest üks jõudis eduka ringkonnakohtu lahendini. Tegemist on Eesti õigusmaastikul haruldase ravimifirmade vahelise kohtumenetlusega, mis mõjutab oluliselt ka ravimite lõpptarbijaid.

Geneeriliste ravimite edasimüügile keskendunud ravimifirma Ladee Pharma Baltics UAB ja originaalravimite tootja Bayer Pharma AG on alates 2011 aastast pidanud kohtuvaidlusi Bayeri nimele registreeritud patentide tühistamise osas.

Patentide tühistamise tulemusena avaneks nii Ladee Pharma Baltics’le kui ka teistele geneeriliste ravimitega tegelevatele ravimifirmadele Eesti ravimiturg vaidlustatud patentidega kaitstud ravimite osas.

Nüüd, kui Ladee Pharma Baltics poolt esimese Bayeri nimele registreeritud patendi tühistamiseks esitatud hagi esitamisest on möödunud ligi 3 aastat, kinnitas Tallinna Ringkonnakohus oma 15. juuli 2014 otsusega tsiviilasjas 2-11-37678 varasemat maakohtu otsust ning rahuldas Ladee Pharma Baltics hagi terves ulatuses, tühistades ühe Bayeri nimele registreeritud vaidlustatud patentidest. Menetlus teise vaidlustatud patendi osas jätkub eraldi menetluses.

Vaatamata sellele, et ringkonnakohtu lahend ei ole veel jõustunud, on tegu Eesti õigusmaastikul olulise ning seni haruldase ravimifirmade vahelise kohtumenetlusega.

Ladee Pharma Baltics’it kõikides menetlustes ja kohtuastmetes esindanud COBALT’i vandeadvokaat Kadri Michelson koos patendivolinikuga jätkavad kliendi esindamist ka edasises menetluses ning ülejäänud kahes aktiivses patentide tühistamisega seotud vaidluses.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti