COBALT esindas edukalt erakooli vaide esitamisel Keeleinspektsiooni ettekirjutuste osas


2019 - 12 - 20

Advokaadibüroo COBALTi vandeadvokaadid Kadri Matteus ja Kadri Michelson esindasid edukalt erakooli ning selle töötajaid vaide esitamisel Keeleinspektsiooni poolt õpetajatele, õppealajuhatajale ja direktorile tehtud ettekirjutuste osas. Vaie puudutas keelenõuete täitmist, sh keeleseaduses sisalduvat erandit keeleseaduse nõuete täitmise osas ning ettekirjutuste proportsionaalsust.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti