COBALT esindas edukalt perekond Suisleppa seoses ajalehtedes Postimees ja Lõuna-Eesti Postimees avaldatud valeväidetega


2023 - 03 - 15

Hiljuti sai lahenduse oluline meediavaidlus perekond Suisleppade ja AS-i Postimees Grupp vahel, milles perekond Suisleppasid esindasid COBALTi advokaadid Kaidi Reiljan-Sihvart, Kadri Michelson ja Anna-Riin Brett.

Ilvi Suislepa kohta avaldati AS-ile Postimees Grupp kuuluvates väljaannetes 2019. aasta suvest alates kokku üle 30 artikli. Artiklite seeria sai avangu ajalehe Postimees veebiartikliga „Enneolematu olukord: väikekooli direktor survestab õpetajaid oma sugulastele häid hindeid panema“. Ilvi Suislepp töötas toona Kanepi Gümnaasiumi direktorina ning artiklites kritiseeriti tema tööd eeltoodud pealkirja võtmes. Artiklites avaldatu puudutas ka Ilvi Suislepa abikaasat ja lapsi.

Peale pikka ning keerulist kohtuvaidlust jõustus pretsedenti loov kohtuotsus. Kohtud leidsid, et Ilvi Suislepa kohta avaldatud artiklite peamised väited, samuti  Ilvi Suislepa abikaasa ja laste kohta avaldatud väited, osutusid ebaõigeks. Kohtuvaidluse tulemusena kohustati AS-i Postimees Grupp ebaõigeid andmeid ümber lükkama, artikleid täiendama ning eemaldama.

Mida sellest meedialahingust õppida? Eeskätt seda, et meedial on kohustus kontrollida avaldatavaid väiteid ja mida raskem süüdistus, seda tugevam kontrollikohustus. Meedia peab vältima ebaõigete andmete avaldamist ka siis, kui avaldatu tugineb kellegi teise sõnadele.

Kõige märgilisem on aga see, et kui senises praktikas on ümberlükkavad teated jäänud pigem märkamatuks ja ei ole erilist meediakünnist ületanud, siis antud juhul õnnestus koostöös klientidega saavutada tulemus, kus ümberlükkamine on ka sisuliselt samaväärne esialgselt avaldatuga.

Klientide kommentaar: “Meil oli hea meel teha advokaadibürooga COBALT koostööd. Süvitsi minevad, tegevustes struktureeritud, väga professionaalsed – need on sõnad, mis iseloomustavad meid aidanud vandeadvokaate Kaidi Reiljan-Sihvart, Kadri Michelsoni ja advokaat Anna-Riin Bretti.“ 

AS Postimees Grupp valeväiteid ümber lükkavate teadetega ajalehtede veebiväljaannetes saab tutvuda: SIIN ja SIIN

Paberlehes avaldati ümberlükkavad teated 15.03.2023. a esilehe uudisena ja sisuleheküljel üle kahe sisulehe.

Juhtivad eksperdid