COBALT esindas edukalt RAGN-SELLS AS-i kohtuvaidluses Tallinna linnaga


2018 - 11 - 14

Nõmme ja Lasnamäe jäätmeveopiirkondade jäätmeveoga seotud kohtuvaidlus on advokaadibüroo COBALT kaasabil edukalt lõppenud. Büroo esindas vaidluses oma pikaajalist klienti RAGN-SELLS AS-i, kes vaidlustas Tallinna linna õigusvastase tegevuse Nõmmel ja Lasnamäel jäätmeveo korraldamisel.

Riigikohtu otsusest tulenevalt leidis kinnitust Tallinna linna tegevuse õigusvastasus  jäätmeveoteenuse üleandmisel linna ettevõttele AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS (TJT) ning teenuse osutamiseks nõutava riigihanke korraldamata jätmisel. Lisaks tunnistati tühiseks linna sõlmitud hankelepingud, milles esialgne lepingu täitja asendati TJT-ga, samuti kohustati linna läbi viima korraldatud jäätmeveoteenuse osutaja leidmiseks nõuetekohane riigihange.

Tegemist oli õiguslikult keeruka vaidlusega, milles RAGN-SELLS AS-i esindasid vandeadvokaadid Rauno Ligi (meeskonna juhina) ning Kaidi Reiljan-Sihvart. Partneritest toetas Elo Tamm.

Kohtulahendiga seotud meediakajastusega saate tutvuda SIIN.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti
Partner
Eesti