COBALT nõustas AS-i Green Marine aktsiisilao tegevusloa saamisel


2021 - 03 - 12

Advokaadibüroo COBALT nõustas Aktsiaseltsi Green Marine aktsiisilao tegevusloa saamisel.

Aktsiaseltsi Green Marine puhul on tegemist Aktsiaseltsile Tallinna Sadam kuuluva enamusosalusega sidusettevõttega mille põhitegevusaladeks on keskkonnateenuste osutamine ja jäätmekäitlus. Ettevõte osutab teenust peamiselt laevadele ja sadamaoperaatoritele. Aktsiaselts Green Marine missiooniks on mereökoloogia- ja keskkonnakaitse.

COBALTi meeskonda kuulusid partner Egon Talur, vandeadvokaat Tõnu Kolts ja jurist Taaniel Sivonen, kes nõustasid klienti aktsiisilao tegevusloa taotlemiseks vajalike dokumentide koostamisel ja kooskõlastamisel maksuhalduriga ning samuti maksuhalduriga suhtlemisel kogu protsessi vältel.

Juhtivad eksperdid

Partner
Eesti
Valdkonnajuht
Eesti