` Egon Talur | COBALT

Egon Talur

Partner / Eesti

Tutvustus

Egon Talur on advokaadibüroo COBALT maksuvaldkonna ning intellektuaalomandi ja infotehnoloogia (IP-IT) valdkonna partner. Kahe aastakümne jooksul on Egon saanud hulgaliselt kogemusi ja pakkunud klientidele erinevaid lahendusi mitmesugustele keerukatele õigusalastele küsimustele nii intellektuaalomandi, andmekaitse kui maksuõiguse valdkonnas. Tema peamisteks tegevussuundadeks on ettevõtete maksustamine, maksumenetlus, maksuvaldkonna kohtuvaidlused, erinevad intellektuaalomandi, infotehnoloogiaõiguse ja andmekaitsega seotud küsimused.

Egon on edukalt nõustanud ja esindanud kliente mitmesugustes maksualastes küsimustes, alates ühinemiste ja omandamiste tehingute maksustamisest ja struktureerimisest kuni igapäevaste maksualaste küsimuste lahendamiseni.

Üle 20 aasta on Egon täiendanud oma oskusteavet klientide esindamiseks maksumenetlustes ja järgnenud kohtuvaidlustes, mis on oluliselt avardanud tema klientide võimalusi vaidluste strateegiate väljatöötamisel. Kliendid on seda kõrgelt hinnanud.

Egon on juhtinud mitmeid klientide andmekaitse auditeid ja projekte, mille eesmärgiks on viia kliendi andmekaitse vastavusse andmekaitse valdkonna nõuetega. Egon on esindanud kliente andmekaitsealastes vaidlustes ning menetlustes Andmekaitse Inspektsioonis. Egonil on pikaajaline kogemus intellektuaalomandi varaobjektide ja äri struktureerimisel ja sellega seotud lepingute koostamisel.

Valdkond

Tunnustus
  • Chambers Europe, Tax, Ranked Lawyer, Band 1 – 2022 / 2023 / 2024
  • The Legal 500, IP, IT and Telecoms, Leading Individual – 2023 / 2024
  • The Legal 500, Tax, Leading Individual – 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
CV

Keeled

  • eesti, inglise

Liikmeskond ja haridus

  • Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni esimees (2018)
  • Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni liige (2014)
  • Rahvusvaheline Maksuõiguse Ühing (IFA Eesti) (2007)
  • Eesti Advokatuur (2006)
  • Magistrikraad õigusteaduses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2003)
Kogemus

AS Terminal kaitseb enda õigusi vedelkütuseturul aktsiaseltsi Olerex poolt toime pandud rikkumiste osas

Mirova investeeris Corsica Sole ja Eveconi ühisettevõttesse Baltic Storage Platform

Via3L Spedition saavutas kohtuvõidu endiste juhtide vastu

VKG müüs Ida-Virumaa elektrijaotusettevõte VKG Elektrivõrgud Baltcapile

Binalyze kaasas investoritelt 19 miljonit dollarit

COBALT nõustas Hansabi enamusosanikku osaluse müügil BaltCapile

COBALT nõustas Zurich Insurance Groupi AlphaChati omandamisel

COBALT nõustas investeerimisfirmat Mirova Energy Transition 5 S.L.P lepingu sõlmimisel taastuvenergiaarendajaga Evecon OÜ

COBALT nõustas kaugkütte võrguettevõtte VKG Soojus müüki Grenile

COBALT nõustab ettevõtet Neo Performance Materials Inc. Eestisse magnetitehase rajamisel

COBALT nõustab MEKO´t Koivuneni omandamisel

COBALT nõustas Baltikumis IBM´i äritegevuse globaalsel ümberkorraldamisel ja Kyndryl´i eraldamisel

COBALT nõustas AS-i Green Marine aktsiisilao tegevusloa saamisel

COBALT nõustas Swedbanki Balti tasandi struktuurimuudatuse kaalumisel

COBALT nõustas Hansab Gruppi osaluse müügil Moya OÜ-s

COBALT nõustas Luminori, Nordeat ja DNB-d tehingu lõpuleviimisel Blackstone’iga

COBALT nõustas TMB grupi aktsionäre ettevõtte Läti ja Soome tehaste müügis Consolisele

COBALT nõustas Luminori pankade piiriülesel ühinemisel

COBALT nõustas investeerimisfondi European Diversified Infrastructure Fund II investeeringul energiakontserni Utilitas

COBALT nõustas TMB grupi aktsionäre ettevõtte müügis Consolisele

COBALT nõustas Luminori Euroopa Keskpangalt Balti riikides piiriülese ühinemise läbiviimiseks vajaliku loa saamisel

COBALT nõustas Tallinna Sadama IPO-t ja Nasdaq Tallinna börsil noteerimist

COBALT nõustas AS-i Helmes optsiooniprogrammi käivitamise osas

COBALT nõustab Luminori organisatsiooni struktuuri ümberkorraldamises

COBALT nõustas AS-i Gildhall Marienthali keskuse müümisel

COBALT nõustas investeerimisettevõtet Ambient Sound Investment telemaatikaettevõte Ecofleet müügis

COBALT nõustas Yliopiston Apteekki OY-d Ülikooli Apteegi keti müügis

COBALT nõustas Baltic Horizon Fund-i Piirita kaubanduskeskuse omandamisel

COBALT nõustas maailma suurimat sõidujagamisteenust pakkuvat platvormi Didi Chuxing investeeringus Taxify-sse

COBALT nõustas riskikapitalifondi Change Ventures fondi loomises ning esimestes investeeringutes

COBALT nõustas eduka iduettevõtte Teleport müüki

COBALT nõustas Balti riikide üht suurimat raudbetoonelementide tootjat AS-i TMB Betonimestarit-kontserni omandamisel

COBALT nõustas Teleporti eestlastest asutajaid ettevõtte loomisel ja rahastamisel