COBALT nõustas Komas’t ja CapMan’i juhitavaid fonde Fortaco (Euroopa juhtiv tootja mehaaniliste insenerilahenduste sektori jaoks) rajamisel


2013 - 04 - 18

Komas’e (mille enamusosalus kuulub private equity ettevõttele CapMan) ja Rautaruukki insenerilahenduste üksuste baasilt rajati uus ettevõte Fortaco, millest sai Euroopa suurim süsteemide ja komponentide tootja mehaaniliste insenerilahenduste sektorile.

COBALT nõustas Fortaco rajamisel Komas’t ja CapMan’i juhitavaid fonde Eesti õigust puudutavates küsimustes ning tehingu elluviimisel Komas’e Eesti tütarühingute osas.

Nii CapMan kui Rautaruukki on noteeritud NASDAQ OMX Helsingi börsil.

Fortaco peakontor asub Helsingis, Soomes ja 2012. aasta formaalne käive oli ligikaudu 270 miljonit eurot. Fortacol on tootmisüksused Soomes, Eestis, Poolas, Ungaris ja Slovakkias ühtekokku ligikaudu 2 600 töötajaga.

COBALT töögruppi juhtisid partner Martin Simovart, vandeadvokaat Heleri Tammiste ja assotsieerunud partner Pirkko-Liis Harkmaa (projekti üldjuhtimine ja läbiviimine) ning partner Marina Tolmatshova (finantseerimisküsimused).

Juhtivad eksperdid