Erakapital

Me teame, et erakapitali tehingute struktureerimiseks nõutava aja hulk võib olla nii tehingut soodustavaks kui ka takistavaks asjaoluks. Kui panused on kõrged ja aega on vähe, pöörduvad erakapitali fondid, investorid, pangad ja finantsasutused meie poole eesmärgiga rakendada kiirelt fokusseeritud ja tõhusat tehingu nõustamise strateegiat ning toetuda meie ekspertteadmistele, mille abil saame nõu anda kõigis erakapitali puudutavates küsimustes. Meie erakapitali meeskond on abistanud nii institutsioone kui ettevõtjaid innovatiivsete tehingute hoolikal planeerimisel ja edukal läbiviimisel.

Meie kliendid on teinud valiku meie teenuste kasuks seetõttu, et meie arusaam nende äritegevusest on põhjalik ning meil on võrreldamatult palju kogemusi erakapitali tehingute valdkonnas. Me lisame väärtust iga tehingu kõigis etappides. Meie advokaadid annavad teile nõu, kuidas pakkumisi struktureerida ja esitada, kuidas pidada läbirääkimisi ja koostada omandamis- ja finantseerimislepinguid ning kuidas seejärel tehing edukalt lõpule viia. Me oleme oma klientide usalduse välja teeninud, tagades neile head tulemused ja edu otsuste tegemisel.

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, ärinõustamine/äriõigus, Eesti büroo
Kliendid kiidavad advokaatide ärikeskset lähenemist, tuues eriti välja: „Nad on alati proaktiivsed.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad on ülimalt pühendunud ja teavad, mida teevad. Nad selgitasid kõike väga hästi ja dokumentide koostamine sujus suurepäraselt.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nende advokaadid rakendavad just õiget käsitlust. Kui midagi vajate, on nad kättesaadavad ja peavad kinni ka lühikestest tähtaegadest.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meile avaldas muljet nende täpsus, hoolikus ja võime nobedalt töötada.“