COBALT viis Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel läbi riigihangete struktuuritoetuse andmise nõuetekohasuse kontrollimise koolituse


2019 - 11 - 05

Advokaadibüroo COBALT riigihangete valdkonna nõunik ning vandeadvokaat Kadri Matteus koolitas spetsialiste, kes on seotud riigihangete nõuetekohasuse kontrollimisega struktuuritoetuste andmisel.

Koolitusest võttis osa enam kui 70 oma valdkonna spetsialisti, muu hulgas Riigi Tugiteenuste Keskusest, Keskkonnainvesteeringute Keskusest, Eesti hariduse kompetentsikeskusest Innove, sihtasutusest Archimedes ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

Koolitus keskendus riigihangete osadeks jaotamisele. Sh osadeks jaotamata jätmise põhjendamise kohustusele ning nõuete eiramise eesmärgil tehtud tükeldamise keelule, peatudes nii teoorial kui ka praktikal.

Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna spetsialist. Kadri portfellis on näiteks Tallinna Kultuurikatel SA, Tallinna Linnahalli AS ja Tallinna Linnatranspordi AS riigihangete korraldamine, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõustamine ja rahvusvaheliste suurkorporatsioonide esindamine sise- ja välisjulgeoleku kaalutlustel riigihangete seaduse erandi alusel korraldatud riigihangetes. Samuti esindab Kadri suurel hulgal pakkujaid ning mh ühte Eesti suurimat jäätmekäitlejat Ragn-Sells riigihanke vaidlustes.

Juhtivad eksperdid