Hoonete energiatõhususe direktiiv sai uuendatud

2024 - 04 - 17
Artikli autor: Siim Vahtrus

Esmalt märtsis Euroopa Parlament ning seejärel 12. aprillil ka EL liikmesriigid kiitsid heaks aasta lõpus sõlmitud kokkuleppe hoonete energiatõhususe direktiivi uuendatud teksti osas. Olulisi uuendusi on mitu:

  • erinevalt varasemast reguleerib uus direktiiv ka olemasolevate hoonete energiatõhusust, sundides vähemtõhusate mitte-eluhoonete omanikke neid renoveerima ning nähes ka eluhoonete osas liikmesriikidele ette siduvad energiatõhususe suurendamise eesmärgid;
  • suure energiatõhususe kõrval tuleb edaspidi (alates 2030 a.) pöörata tähelepanu ka hoonete kasutamisega kaasnevale kasvuhoonegaaside heitele, mis peaks olema olematu või nullilähedane, samuti tuleb hakata välja selgitama hoonete kogu elutsükli mõju kliimamuutustele;
  • uued hooned tuleb projekteerida selliselt, et nende katustel oleks võimalik võtta kasutusele päikesepaneelid;
  • nii kõigi uute hoonete kui olemasolevate mitte-eluhoonete juurde kuuluvates parklates tuleb rajada veelgi suuremal määral elektriautode laadimistaristut, samuti tuleb rajada jalgrataste parkimiskohad.

Lähemalt saate direktiivi sisust teada, lugedes artiklit Rohereeglite blogist või vaadates järele Siim Vahtruse esinemist SEB eAkadeemias.