Ilmus Soome konkurentsiõiguse aastaraamat, mille koostamisse andis artikliga panuse meie partner Elo Tamm

2021 - 10 - 20
Artikli autor: Elo Tamm

Täismahus artikkel ilmus Soome Konkurentsiõiguse Ühingu 2020. Aastaraamatus

 

Peagi on oluliselt muutumas Eesti konkurentsiõiguse rikkumiste menetlemise süsteem  ja seetõttu on sobilik hetk heita pilk senisele konkurentsiõiguse toimimisele.

Konkurentsirikkumiste eest saab praegu ettevõtteid vastutusele võtta erinevates menetlustes. Seni on Eesti Konkurentsiamet lähtunud korrakaitseõigusel põhinevast menetlusest, mille tõttu ei ole karistusi oluliselt rakendatud. Samas ettevõtjatel on tekkinud küsimus, millised õigused tal täpsemalt on. Elo avab artiklis nii menetluste paljususe kui teisi aktuaalseid konkurentsiõiguse teemasid.

Lähitulevikus selgub kas Eesti konkurentsiõiguse süsteem muutub – kas ettevõtjaid võivad ähvardada kõrged trahvid, kas menetlus muutub osalistele arusaadavamaks või jäävad vana süsteemi puudused meid edaspidigi saatma.

 

Tamm, E., (2021) Public Competition Law Enforcement System in Estonia and Selected Practical Questions.  Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys Ry, 2020 Kilpailuoikeudellinen Vousikirja