Kadri Michelson kommenteerib Alexela kohtuvaidlust Eesti Päevalehe vastu

2023 - 09 - 04
Artikli autor: Kadri Michelson

Artikkel avaldatud 30. augustil ERR uudiste portaalis

Eesti Päevaleht ja Delfi avaldasid LPG turuülevaate, kus kajastati Alexela 2022. aasta äritegevust ja Eesti mõistes pretsedenditu juhtkirja, kus kutsutakse üles Alexelas mitte tankima.

Meie valdkonnajuht Kadri Michelson kommenteerib Alexela esindajana antud teemat. Kadri sõnul üritati konflikt eelnevalt kohtuväliselt lahendada, kuid see ei õnnestunud. Seetõttu ei olnud ettevõttel sellises olukorras muud võimalust kui pöörduda asja lahendamiseks kohtu poole.

Kadri nendib, et tegemist ei ole lihtsalt Alexela suunal ebaõigete andmete ja laimu avaldamisega, vaid Eesti meediamaastikul esmakordse avantüüriga, kus Eesti ühe loetavama päevalehe juhtkirjas kutsuti sõnaselgelt üles ühe ettevõtte, Alexela, boikotile. Tuginedes seejuures asjaoludele, mis ei vasta tõele, ning luues lugejatele Alexelast mulje kui ainsast Venemaa päritolu LPG tarnijast ja ebaeetilisest ärist. Veel enam, seda olukorras kus sanktsioone ei ole kehtestatud ning gaasi (LPG) varustuskindlus on vajalik nii eraisikutele kui tootmisettevõtetele.

Kadri sõnul on meedial oluline võim ja seda ei või kuritarvitada, kuid kui seda on tehtud ja õigusvastaselt sekkutud äritegevusse, tuleb selle eest ka vastutada. Lõppastmes lahendab nüüd küsimuse juba kohus.

Loe pikemalt Kadri kommentaari ja antud kohtuvaidlusest: SIIN