Nõustasime ettevõtet Neo Performance Materials Inc. Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse aruandluse nõuete küsimustes


2024 - 01 - 30

COBALT nõustas ettevõtet Neo Performance Materials Inc. (NPM) Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse aruandluse nõuete küsimustes. NPM on rahvusvaheline tööstuslikke materjalide (sh haruldaste muldmetallide ja magnetite) tootja, kellel on ka Eestis kaks ettevõtmist – Silmet ning Narvas arendatava magnetitehas. Kontserni peakontor asub Kanadas.

Andsime kliendile detailse ülevaate sellest, millised on kontserni kuuluvate ettevõtete kohustused, mis tulenevad Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse aruandluse reeglitest. Viimaste näol on tegemist reeglitega, mis juba järgmisest aastast laienevad kõigile suurtele ettevõtetele, tulevikus aga ka Euroopa Liidus tegutsevatele suurtele kontsernidele, mille emaettevõte asub kolmandas riigis.

Ülevaates tõime lisaks erinevate kontserni ettevõtjate aruandluse kohustuse olemasolule, selle täitmise algusajale ning aruandlusstandarditele lisaks välja, millised on erinevad võimalused reeglite täitmiseks praktikas (nt võimalus esitada sama kontserni ettevõtete andmed ühes aruandes). NPM kui kontserni emaettevõtte koostab juba praegu iga-aastaseid jätkusuutlikkuse alaseid aruandeid, kuid seoses EL tasandil uute reeglite (nn CSRD-direktiivi) kehtima hakkamisega oli kliendil vaja viimastest selget ülevaadet, mille põhjal klient saab otsustada, kas ja milliseid andmeid on täiendavalt vaja koguda ja avalikustada. Kliendi sõnul just sellise ülevaate nad COBALT-ilt ka said.

Klienti nõustas vandeadvokaat Siim Vahtrus, keda abistas jurist Siim Jürgens.

 

Juhtivad eksperdid

Vandeadvokaat, ESG juht
Eesti