` Liis Leedo | COBALT

Liis Leedo

Jurist / Eesti

Tutvustus

Liis Leedo on advokaadibüroo COBALT jurist, kes assisteerib advokaate nende igapäevases töös. Liis spetsialiseerub peamiselt andmekaitse ja infotehnoloogia valdkonnale. Lisaks on tal ka laialdased teadmised reklaami, tarbijakaitse ning küberturvalisuse valdkondades.

Liisil on ulatuslik kogemus klientide nõustamises mitmesugustes andmekaitsealastes küsimustes, muuhulgas näiteks äritegevuse kooskõla andmekaitsealaste õigusaktidega, profileerimine, rahvusvaheline andmeedastus, küpsiste kasutamine ning otseturustuse läbiviimine. Lisaks on Liis viinud läbi andmekaitseauditeid ning koordineerinud isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimist, nende käsitlemist ning andmekaitseasutuste teavitamist.

Liis on läbinud kõrvaleriala Aalto Ülikooli ärikooli infotehnoloogia programmis, spetsialiseerudes uutele digitaalsetele ärivõimalustele ning infoökosüsteemile.

Enne COBALTiga liitumist omandas Liis väärtusliku kogemuse Euroopa Komisjoni direktoraadis CNECT elektroonilise side koodeksi juurutamises ning läbis mitmeid õiguspraktikaid.

Valdkond