` Peep Vähi | COBALT

Peep Vähi

Jurist / Eesti

Tutvustus

Peep Vähi töötab advokaadibüroos COBALT juristina, assisteerides advokaate nende igapäevases töös. Peep on spetsialiseerunud pangandus- ja finantsõigusele, täpsemalt pankade, investeerimisühingute, makseasutuste, e-raha asutuste ning teiste finantsteenuseid osutavate äriühingute asutamise, litsentseerimise, juhtimise ja järelevalvega seotud küsimustele. Peebul on mitmeaastane kogemus finantsinspektsioonis kapitalijärelevalve divisjoni juristina, kus ta muuhulgas juhtis mitmeid tegevuslubade menetlusi (pangad, makseasutused, investeerimisühingud, fondivalitsejad) ning vaatas läbi ühinemiseks, tütarettevõtja ja filiaali asutamiseks esitatud taotlusi. Muu hulgas hindas Peep järelevalves töötades subjektide riskijuhtimise ülesehitust ja vastavust õigusaktidele, oluliste osaluste omandamise protsesse ning turuosaliste juhtide usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust.

Peep on omandanud õigusteaduste magistrikraadi Tartu ülikoolist.