COBALT kaitses edukalt Swedbanki oletatavas rahapesu kriminaalasjas


2024 - 02 - 29

Täna lõpetas Riigiprokuratuur kuriteo puudumise tõttu kriminaalmenetluse Swedbank AS väidetavas ajaloolises rahapesuasjas. Kuriteokahtlus osutus alusetuks. Menetlus puudutas perioodi 2011 – 2017.

Meie töö kätkes kliendi igakülgset nõustamist ja esindamist haldusmenetlusest kuni kriminaalmenetluse lõpetamiseni. Töö hõlmas mh ulatusliku kriminaalmenetluse lõpetamise taotluse esitamist.

Swedbank AS’i kaitsesid kriminaalmenetluses advokaadibüroo COBALT vandeadvokaadid ning valdkonnajuhid Lembit Tedder ja Rauno Ligi ning haldusmenetluses partner Monika Koolmeister. Projekti meeskonda kuulusid veel juhtivpartner Jaanus Mody, vandeadvokaadid Heili Haabu, Kaarel Eller, Tavo Tiits, Viive Kaur ning advokaadid Anna Daniel, Crislyn Piirits, Henri Hansson, Kristo Pullerits (liikmelisus ajutiselt peatatud), Norman Ilumets, Saara Maria Puur ja juristid Anette Jaani, Jaanus Randma, Kristi Ojala, Peep Vähi, Robert Soidla, Rachel Sermat ja Karl Metsküll ning vastavuskontrolli spetsialist Enri Nurmik.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti
Valdkonnajuht
Eesti
Juhtivpartner
Eesti
Vandeadvokaat
Eesti
Vandeadvokaat
Eesti
Vandeadvokaat
Eesti
Vandeadvokaat
Eesti
Advokaat
Eesti
Advokaat, Advokatuuri liikmelisus ajutiselt peatatud
Eesti
Vastavuskontrolli spetsialist
Eesti