COBALT nõustas Swedbanki Balti tasandi struktuurimuudatuse kaalumisel


2021 - 02 - 08

Advokaadibüroo COBALT nõustas Swedbanki Balti tasandi struktuurimuudatuse kaalumisel. Selle tulemusel otsustas Swedbank grupi nõukogu luua uue Swedbank AS tütarettevõtte, mis koondab enda alla Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad tütarpangad. Loodava valdusühinguga luuakse Euroopa Keskpanga ühtse järelvalvemehhanismi alla kuuluv pangandusgrupp.

„Alustasime pangasisese juhtimiskorra mudeli täiustamisega 2020. aasta alguses, järgides seejuures järelevalveasutuste nõuandeid ning pangandussektori häid tavasid. Muudatuste eesmärk on tagada lihtne ja läbipaistev vastutus- ja otsustusstruktuur, mis hõlbustab panga pikaajalise strateegia elluviimist Swedbanki kõigil neljal koduturul: Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis,“ selgitas Swedbank grupi tegevjuht Jens Henriksson.

Swedbank on Rootsi päritolu rahvusvaheline panganduskontsern, mille peakontor asub Stockholmis.

COBALTi poolt nõustasid klienti:

Rohkem infot leiate SIIT.

Foto allikas: ERR