Finantseerimine

Meie pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

  • uute teenuste turuletoomine ja olemasolevate ümberkorraldamine
  • sündikaatlaenud
  • varade ostu- ja vahefinantseerimine (mezzanine finance)
  • äriühingute ülevõtmiste-omandamiste finantseerimine
  • kaubanduse finantseerimine

Pakume klientidele abi finantstoodete puhul ja konsulteerime finantsteenuseid puudutavates küsimustes, kaasa arvatud pangandusega seotud seadusandlus, väärtpaberite registreerimine, börsieeskirjad, üldised finantseerimisega seotud küsimused, turu kuritarvitamine ning MiFID.

Meie kogenud advokaadid annavad nõu mitmesuguste finantseerimisviiside kohta, muu hulgas tagatisega ja tagatiseta laenud, kapitaliturud, omakapitali kaudu rahastamine, vahefinantseerimine, liising, struktureeritud finantseerimine, projektifinantseerimine, ekspordikrediit ja nõuete finantseerimine, ühisrahastamine, ühislaenamine, muud innovaatilised finantseerimisviisid ja mitmesuguste projektipõhiste finantseerimisvahendite ja -korralduste struktureerimine ja rakendamine.

Kohalolek Baltikumis ja Valgevenes võimaldab meil kasutada rahvusvahelisi võimalusi mis tahes finantseeringu puhul ja anda siseriiklikku õigusnõu kõigis maksude ja õigusaktidega seotud küsimustes, mis võivad meie regioonis erafinantseeringute puhul tekkida.

 

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad selgitavad asju hästi ning aitavad meil aru saada keerukatest juriidilistest küsimustest; meie huvid on nende juures hästi kaitstud,“ lisab veel üks rahulolev klient.
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
Kliendid kirjeldavad meeskonda kui „erakordselt muljetavaldavat, väga hea äritajuga ja suurepärase reageerimisvõimega“ ning kiidavad meeskonna „väga häid suhtlemis- ja projektijuhtimisoskusi“.
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad on ülimalt pühendunud ja teavad, mida teevad. Nad selgitasid kõike väga hästi ja dokumentide koostamine sujus suurepäraselt.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nende advokaadid rakendavad just õiget käsitlust. Kui midagi vajate, on nad kättesaadavad ja peavad kinni ka lühikestest tähtaegadest.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meile avaldas muljet nende täpsus, hoolikus ja võime nobedalt töötada.“
IFLR1000 2015, Eesti büroo
„Nad on väga head ja täitsid kõik rahvusvahelised kriteeriumid, mis meile vajalikud olid.”
Chambers Europe 2015, ühingute juhtimine ja äriõigus
„[…] aktiivne ja andekas advokaat, kes on kogenud nii äriühingute kui ka finantssektoriga seotud küsimustes. Kliendid kiidavad kõrgelt ta tööstiili: „Ta ei kaota kunagi sihti silmist ja on osav läbirääkija”.”