Hasartmängud

Hasartmängud on üks kõige reguleeritumaid majandusharusid, mille õigusraamistik pidevalt muutub. Seetõttu on oluline, et teil oleks õigusnõustaja, kes mitte ainult ei aita hankida vajalikku tegevusluba, vaid tunneb hasartmängude maailma ja on valmis vajadusel abi osutama. Meie meeskonnal on vajalikud ressursid ja pädevus klientide nõustamiseks ja esindamiseks kõigis hasartmänge puudutavates õiguslikes aspektides.

Anname pidevalt nõu traditsiooniliste ja veebimängude korraldajatele, kasiinodele ning hasartmänguvarustuse ja -tehnoloogia tootjatele. Lisaks muule pakume järgmiseid teenuseid:

  • läbirääkimised hasartmänge reguleerivate ja järelevalveasutustega
  • nõuetele vastavus, eraelu puutumatus ja rahapesu tõkestamine
  • veebimängude reguleerimine ja tegevusload
  • mitut jurisdiktsiooni hõlmavad tegevusload
  • hasartmängude turundus ja reklaam
  • hasartmängude tegevuslubade ja korraldamisega seotud vaidluste lahendamine
  • ettevõtte, struktureerimise ja hasartmängumaksude alane nõustamine
  • hasartmängukorraldajate ja tehnoloogiaarendajate intellektuaalomandi kaitse
  • hasartmängusektoriga seotud äritehingute nõustamine