Infrastruktuur ning avaliku ja erasektori koostöö

Paljude aastate jooksul on meie meeskonnal kujunenud silmapaistev maine keerukate ja uudsete infrastruktuuriprojektide nõustamisel. Aitame sadamate, lennujaamade, raudtee ja maantee, logistika ning vee- ja jäätmekäitlusega tegelevaid ettevõtteid, nõustades neid kõigis küsimustes, sealhulgas regulatsioonide, ühisettevõtete, rahastamise, kaubanduse, konkurentsi, kindlustuse ja maksude vallas.

Olgu küsimus silla rahastamises, avaliku ja erasektori partnerluses toimuva suure rekonstrueerimisprojekti läbiviimises, ühistranspordi e-piletite kasutuselevõtus, avalike lennujaamade käitamises või sadamarajatiste arendamises, tunneb meie meeskond põhjalikult kõiki asjakohaseid õigusküsimusi, et tagada praktilised lahendused. Meie pühendunud meeskond töötab kõikides jurisdiktsioonides, et tagada klientide eesmärkide tõhus saavutamine keerukas kohalikus õigus- ja poliitilises raamistikus.