Juhtimine

Meie ESG tiim on alati valmis aitama:

  • Juhtorganite koosseisu ja struktuuri paika panemisel;
  • Ettevõtte juhtimise (corporate governance) ja omanike vaheliste suhete küsimustes (seehulgas osanike/aktsionäride aktivism, väikeaktsionäride õigused);
  • Altkäemaksu-, korruptsiooni- ja pettuste vastaste regulatsioonide vallas;
  • Rahapesu tõkestamise ja sanktsioonidega seonduvalt;
  • Ettevõtete sisejuurdlustega;
  • Juhtide ja juhtorganite vastutuse küsimustes;
  • Küberturvalisusega;
  • Andmekaitse küsimustes;
  • Ettevõtte sisevaidlustega.