Kapitaliturud

Meie kapitaliturgude meeskond pakub mitmesuguseid õigusteenuseid, sealhulgas:

  • avalikud esmapakkumised
  • võla- ja kapitaliinstrumentide noteerimine reguleeritud Balti turgudel
  • kohalike finantsinstrumentide ADRide ja GDRide emiteerimine rahvusvahelistel turgudel, reguleeritud turgudel ning keskdepositooriumides registreerimiseks ja kauplemiseks
  • OTC tehingud noteeritud instrumentidega
  • kohustuslike ja vabatahtlike ülevõtmispakkumiste kavandamine ja elluviimine
  • emitentide ja investorite nõustamine õigusaktide ja börsinõuete täitmisel
  • turu kuritarvitamise ja siseteabe väärkasutamise küsimused

Koostöös välispartnerbüroodega nõustame ja aitame Baltikumist pärit emitente võla- ja kapitaliinstrumentide väljalaskmisel, pakkumisel ja noteerimisel mitmetes teistes Euroopa jurisdiktsioonides. Teeme tihedat koostööd NASDAQ OMXiga ning Eesti, Läti ja Leedu keskdepositooriumidega, nõustades ka neid kapitaliturgudega seotud õiguslikes küsimustes.

 

Tunnustus
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meeskond leiab eksperdi, kes haarab ohjad enda kätte ja paneb asjad liikuma. Oskuste taha asi ei jää.“
Chambers Europe 2023, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Advokaadid on kohaliku turuga peensusteni kursis ja suudavad tänu sellele lahendada väga eripalgelisi küsimusi erinevates valdkondades. Nende omavaheline koostöö on suurepärane.“
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad selgitavad asju hästi ning aitavad meil aru saada keerukatest juriidilistest küsimustest; meie huvid on nende juures hästi kaitstud,“ lisab veel üks rahulolev klient.
Chambers and Partners 2021, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
Kliendid kirjeldavad meeskonda kui „erakordselt muljetavaldavat, väga hea äritajuga ja suurepärase reageerimisvõimega“ ning kiidavad meeskonna „väga häid suhtlemis- ja projektijuhtimisoskusi“.
Chambers Europe, 2019
"Silmapaistev büroo, kelle kasuks räägib kadestusväärne tehtud tööde portfoolio ning kes pakub hästi lõimitud Baltikumi-ülest teenust. Muljetavaldavasse kliendiportfelli kuuluvad ka rahvusvahelised ja kohalikud investeerimisfondid, pangad ja kindlustusettevõtjad."
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nad on ülimalt pühendunud ja teavad, mida teevad. Nad selgitasid kõike väga hästi ja dokumentide koostamine sujus suurepäraselt.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Nende advokaadid rakendavad just õiget käsitlust. Kui midagi vajate, on nad kättesaadavad ja peavad kinni ka lühikestest tähtaegadest.“
Chambers Europe 2018, pangandus- ja finantsõigus, Eesti büroo
„Meile avaldas muljet nende täpsus, hoolikus ja võime nobedalt töötada.“