Nõuetele vastavus

Me teame, et nõuetele vastavusega seotud küsimused mõjutavad järjest enam suurettevõtteid üle terve maailma ning on õigustatult juhtkonna prioriteetsete lahendamist vajavate probleemide hulgas. Me pakume nõuetele vastavusega seotud nõustamist oma Baltikumi ja Valgevene klientidele, kes tegutsevad nii reguleeritud kui ka muud liiki tööstusharudes. Meie nelja büroo advokaadid aitavad klientidel orienteeruda õigusaktide ja heade tavade juhendite keerukas võrgustikus ning aitame ka koostada sisekordasid, viia läbi koolitusi ja siseuurimisi, aitame tegeleda tagajärgedega ning vähendada rikkumiste kordumist.

Meie kogenud ekspertide meeskond annab nõu nii üldistes kui ka kindla tööstusharuga seotud nõuetele vastavuse küsimustes.