Atitiktis teisiniam reguliavimui

Mes teikiame su atitiktimi susijusias konsultacijas verslo klientams, žinome jų veiklai taikomus teisinius reikalavimus, padedame gauti licencijas ir atlikti atitinkamoje jų veiklos srityje reikalingas registracijas, rengiame vidaus tvarkų aprašus, organizuojame mokymus, atliekame vidinius tyrimus, atstovaujame klientams santykiuose su priežiūros institucijomis, padedame klientams minimizuoti neigiamas pažeidimų pasekmes, taip pat padedame rengti koreguojamųjų veiksmų planus.