Atitiktis teisiniam reguliavimui

Mes teikiame su atitiktimi susijusias konsultacijas verslo klientams, žinome jų veiklai taikomus teisinius reikalavimus, padedame gauti licencijas ir atlikti atitinkamoje jų veiklos srityje reikalingas registracijas, rengiame vidaus tvarkų aprašus, organizuojame mokymus, atliekame vidinius tyrimus, atstovaujame klientams santykiuose su priežiūros institucijomis, padedame klientams minimizuoti neigiamas pažeidimų pasekmes, taip pat padedame rengti koreguojamųjų veiksmų planus.

Pripažinimas
Chambers Europe 2024, Įmonių ir komercinė teisė, Lietuvos kontora
„Teisininkų operatyvumas, aiški komunikacija ir gebėjimas numatyti iššūkius padeda užtikrinti veiksmingą ir streso nekeliantį procesą nuo pradžios iki pabaigos.“
Chambers Europe 2023, Įmonių ir komercinė teisė, Lietuvos kontora
„Vertiname jų požiūrį į iškilusias problemas ir pastangas išspręsti kiekvieną klausimą.“