Sotsiaalsed aspektid

Meie ESG tiim on alati valmis aitama:

  • Töösuhete ja töötajate kaasamise eeskirjadega (sealhulgas mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse eeskirjadega);
  • Töötajate hüvede küsimustes (heaolu, paindlik töökorraldus, jne.);
  • Töökorralduse ja -heaolu eeskirjadega;
  • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega;
  • Tarbijakaitsega seotud küsimustes;
  • Tooteohutuse ja selle nõuetega (reklaam, pakendamine , sertifitseerimine, toodete tagasikutsumine, tootja vastutus, õigus asjade parandamiseks, jne.);
  • Töötajate kaebuste ja vilepuhumise korra koostamisega.