Visos naujienos

Prospekto reglamentas pradedamas taikyti 2019 m. liepos 21 d. Kokią įtaką naujasis reguliavimas turės sutelktinio finansavimo (crowdfunding) veiklos sąlygoms?

2019-07-29

Liepos 21 d. pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (Reglamentas).

Šiuo tiesioginio taikymo ES teisės aktu nustatomi prospektų rengimo, skelbimo, tvirtinimo reikalavimai ir kitos nuostatos. Minėti reikalavimai iki šiol buvo nustatyti Vertybinių popierių įstatymu, kurio nuostatos nebuvo suderintos su Reglamentu.

Atitinkamai, derinant nacionalinės teisės aktus su Reglamento reguliavimu, š.m. liepos 21 d. įsigalioja Vertybinių popierių įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimai. Vienas iš tokių keičiamų teisės aktų – Sutelktinio finansavimo įstatymas, nustatantis sutelktinio finansavimo (angl. crowdfunding) sąlygas.

Sutelktinio finansavimo įstatymo pakeitimai susiję su:

  • riba, kurią pasiekęs projekto savininkas, siekiantis per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti finansavimo sandorius, privalo parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą bei finansavimo sandorį ketinantiems sudaryti asmenims sudaryti galimybę su juo susipažinti. Ši riba paaukštinama iki 1 – 8 milijono eurų per 12 mėnesių laikotarpį, lyginant su iki pakeitimų įsigaliojimo nustatyta 100 tūkstančių – 5 milijonų eurų riba. Be to, pakeitimais taip pat nustatoma, kad informacinio dokumento teikti nereikalaujama, jei projekto savininko siūlomi vertybiniai popieriai, jų siūlymas atitinka bent vieną iš Reglamente nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant nereikalaujama paskelbti prospekto;
  • riba, kuomet projekto savininkas per sutelktinio finansavimo platformą siekiantis sudaryti sandorius tai padaryti gali tik išleisdamas vertybinius popierius. Ši riba paaukštinama iki 8 milijono eurų per 12 mėnesių laikotarpį, lyginant su iki pakeitimų nustatyta 5 milijonų eurų riba.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos banko prižiūrimų sutelktinio finansavimo platformų operatorių administruojamose platformose skelbiamų projektų, kuriems jų savininkai siekia finansavimo, vertė retai kada siekia 1 milijonų eurų, minėti pakeitimai sumažins administracinę naštą tiek sutelktinio finansavimo platformos operatoriams, tiek projektų savininkams.

Taip pat svarbu pažymėti, kad tuo atveju, kai sutelktinio finansavimo lėšos pritraukiamos įsigyjant projekto savininko išleistas finansines priemones, sutelktinio finansavimo platformoje vykdoma finansinių priemonių apyvarta, turi būti vadovaujamasi Vertybinių popierių įstatymu bei Finansinių priemonių rinkų įstatymu. Šių įstatymų nuostatos, kaip minėta aukščiau, keičiamos jas suderinant su  Reglamento nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, kad Reglamentu siekiama sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą, Reglamente įtvirtinta prospekto rengimo, tvirtinimo, skelbimo tvarka, išimtys, kada prospekto rengti nereikia, neabejotinai turės teigiamos įtakos tiek sutelktinio finansavimo operatorių veiklai, tiek projektus platformose siūlantiems asmenims.

Advokatų kontoros „Cobalt” advokatė, vyresnioji teisininkė Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė