Visi sandoriai ir bylos

Suformuotas reikšmingas precedentas UAB „Kauno vandenys“ ginče su Aplinkos projektų valdymo agentūra

2019-11-22

Vandentvarkos įmonės (apie 20 įmonių) įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, kurių tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, t. y. padidinti gyventojų, besinaudojančių centralizuota vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sistema, skaičių. Siekiant projektų tikslo, bendrovės buvo įsipareigojusios pasiekti atitinkamus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius bei stebėsenos (rezultato) rodiklius.

Projektų įgyvendinimo metu buvo visiškai pasiekti fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai, t. y. sukurta infrastruktūra, kuriai buvo skirtas finansavimas, užtikrinta galimybė numatytam būstų skaičiui prisijungti prie naujai sukurtos infrastruktūros. Tačiau nebuvo pasiekti projektų stebėsenos rodikliai – prie sukurtos infrastruktūros per reikalaujamą laikotarpį, dėl nuo bendrovių nepriklausančių priežasčių, (pavyzdžiui, finansinių lėšų trūkumo, emigracijos) neprisijungė numatytas gyventojų skaičius.

Pasibaigus projektų įgyvendinimo laikotarpiui, Aplinkos projektų valdymo agentūra, įvertinusi susiklosčiusią situaciją, konstatavo, kad nepasiekti stebėsenos rodikliai lėmė finansavimo ir administravimo sutarties bei teisės aktų pažeidimus, kurių pagrindu vandentvarkos įmonės buvo įpareigotos grąžinti didžiules skirto finansavimo lėšas (bendrai – apie 11 mln. Eur). Atitinkamai, remdamasis Aplinkos projektų valdymo agentūros išvadomis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymus, kurių pagrindu vandentvarkos įmonės buvo įpareigotos grąžinti konkrečias išmokėtų lėšų sumas.

COBALT atstovaudama klientams (vandentvarkos įmonėms), suformavo administracinių bylų strategiją (tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje), rengė procesinius dokumentus, atstovavo klientams žodiniuose bylos nagrinėjimo posėdžiuose. Komandą sudarė COBALT partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas Dr. Deividas Soloveičik bei asocijuotoji teisininkė Dovilė Jankauskytė.

2019 m. lapkričio 13 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė itin reikšmingą galutinį ir neginčijamą sprendimą vienoje iš administracinių bylų, kuriuo panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą, t. y. teismas pripažino, kad reikalavimas UAB „Kauno vandenys“ grąžinti netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintą finansavimo sumą – 679 044,22 EUR – yra neteisėtas.

„Džiaugiamės pasiektu rezultatu ir savo partneriais. Precedentinis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra reikšminga pergalė tiek „Kauno vandenų“ atžvilgiu, tiek ir visai bendrai situacijai” - teigia Mindaugas Mizgaitis, „Kauno vandenys“ Juridinio skyriaus viršininkas.

„Tokiu sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suformavo reikšmingą precedentą, turintį įtakos ne tik šios konkrečios situacijos sprendimui, bet ir įgyvendinančių institucijų atliekamiems Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų patikrinimams apskritai” - pabrėžia Dr. Deividas Soloveičik, COBALT partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas.

Teismas ypatingą dėmesį skyrė proporcingumo principui, kuriuo remiantis turi būti įvertinti tiek projektų vykdytojų veiksmai, tiek ir kitos projektų įgyvendinimui reikšmingos aplinkybės. Taip pat teismas akcentavo, kad valstybės institucijos (šiuo konkrečiu atveju – Aplinkos projektų valdymo agentūra) žymiai labiau nei projektų vykdytojai supranta ar privalo suprasti, kad projekto vykdymas gali būti apsunkintas emigracija, artėjančia ekonomine krize, netobulu įstatyminiu reglamentavimu, neįpareigojančiu gyventojų prisijungti prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų. Teismo nuomone, šios aplinkybės yra svarbios taikant proporcingumo principą. Taigi, precedentinis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra reikšminga ir svarbi pergalė tiek konkretaus kliento atžvilgiu, tiek visai bendrai situacijai bei kitoms vandentvarkos įmonėms.