Valstybės pagalba

Valstybės pagalbos taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių paramos verslui ribas. Šiomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui viešosiomis lėšomis ir konkurencijos iškraipymui. Neteisėta valstybės pagalba turi būti grąžinta, todėl paramą gaunančios įmonės ir valdžios institucijos turi atpažinti valstybės pagalbą ir užtikrinti jos suderinamumą su ES vidaus rinka.

Mūsų patyrusi komanda sėkmingai konsultuoja klientus įvairiuose valstybės pagalbos kontrolės procedūrų etapuose, pradedant galimos valstybės pagalbos priemonės ar programos planavimu, paraiškos valstybės pagalbai gauti pateikimu ir baigiant atstovavimu klientams Europos Komisijos vykdomuose oficialiuose ir neoficialiuose tyrimuose, taip pat privačiose valstybės pagalbos taisyklių pažeidimo bylose nacionaliniuose teismuose.

Publikacijos
2019 - 01 - 15
Pripažinimas
Chambers Europe 2023, Konkurencijos teisė, Lietuvos kontora
„COBALT teisininkai geba aiškiai pateikti patarimus sudėtingais konkurencijos teisės klausimais, paaiškindami tiek taikomą teisinį reguliavimą, tiek ir duodami praktinius patarimus, atsižvelgdami į nacionalinių teisės aktų reikalavimus ir konkurencijos institucijos praktiką.“
The Legal 500 2023, ES ir konkurencijos teisė, Lietuvos kontora
„Jie yra puikūs savo srities specialistai ir efektyviai teikia savo paslaugas.“
Chambers Europe 2012, Lietuvos kontora
„Vertinu tai, kad kontora yra lanksti ir kūrybinga. Jai padedant mes laimėjome bylą.“