Administracinių nusižengimų kodeksas: maksimali bauda didėja 20 kartų, arešto nelieka

2016 - 11 - 23
Straipsnio autorius: Dr. Milda Markevičiūtė

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris bus taikomas vietoj Administracinių teisės pažeidimų kodekso. Naujame dokumente nebelieka tokios bausmės kaip areštas, o maksimali bauda didėja nuo 289 Eur iki 6.000 Eur. Nebelieka dviprasmybių, kai sename kodekse prie atskirų nusižengimų dar buvo įrašytos ir žymiai didesnės už maksimalią baudos – iki 14.481 Eur.

2017 m. sausio 1 dieną įsigalioja naujas Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) ir netenka galios iki šiol galiojęs Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK). Viena pagrindinių naujojo ANK priėmimo priežasčių – siekis suderinti nuobaudų sistemą su atsakomybe baudžiamąja tvarka, taip pat įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo rekomendacijas.

Nelieka areštų

Milda Markevičiūtė, advokatų kontoros „Cobalt“ asocijuota teisininkė, pažymi, jog tuo atveju, jei iki 2017 m. sausio 1 d. yra padarytas pažeidimas ir ANK nustato švelnesnę atsakomybę nei nustatė ATPK, asmuo baudžiamas pagal naująjį kodeksą. Jei ANK numato griežtesnę atsakomybę, asmuo, padaręs pažeidimą iki 2017 m. sausio 1 d., atsakomybėn traukiamas pagal senąjį kodeksą.

Naujame kodekse nustatytas 2 metų trukmės terminas, per kurį pažeidimus padariusiems asmenims turi būti pritaikyta administracinė nuobauda. Šiuo metu tokia senatis įsigalioja po 6 mėnesių. Po 2017 m. sausio padarytiems pažeidimams bus taikomas 2 metų terminas.

„Panaikinama viena iš administracinių nuobaudų rūšių – administracinis areštas. Tai reiškia, kad 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus ANK, asmenys, atliekantys areštą, bus paleisti iš arešto atlikimo vietų, o likusios arešto dienos keičiamos į viešuosius darbus arba skiriama bauda. Laikoma, kad viena para arešto prilygsta trims valandoms viešųjų darbų arba 17 Eur baudos. Taigi pagal naująjį kodeksą nebegalint skirti administracinio arešto kaip nuobaudos, nebebus galima paskirtos baudos keisti administraciniu areštu“, – su naujovėmis supažindina „Cobalt“ asocijuota teisininkė.

Naujame kodekse maksimali bauda siekia 6.000 Eur, o dabar galiojančiame – 289 Eur asmenims (579 Eur – pareigūnams).

Maksimali bauda gali būti taikoma už kai kuriuos rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimus, padarytus visuomenės informavimo priemonėse, pakartotinai padarytą nelegalaus darbo pažeidimą, tyčinį darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą. Taip pat už tokius pakartotinus pažeidimus kaip akcininkų, žemės ūkio bendrovių ar kooperatinių bendrovių narių teisių pažeidimai, kreditorių teisių pažeidimus, azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimai, koncentracijos priežiūros reikalavimų pažeidimai, taip pat už finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, su kontrabanda ir akcizais apmokestinamų prekių nustatyta tvarka susijusius pažeidimus. Maksimalios baudos galima sulaukti ir už savavališką statybą.

Į kursus

„Specialiojoje ATPK dalyje prie konkrečių pažeidimų buvo numatytos ir didesnės baudos, kai kuriais atvejais – net iki 14.481 Eur. Naujajame ANK tokie baudų dydžių nesuderinamumai yra pašalinti“, – pažymi p. Markevičiūtė.

Naujame kodekse atsiranda naujų poveikio priemonių: draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose, įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose.

Naujasis kodeksas numato naujas nuo atsakomybės atleidžiančias ar ją švelninančias aplinkybes – mažai pavojinga veika, būtinoji gintis, įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymas, profesinių pareigų atlikimas, būtinasis reikalingumas, teisėsaugos institucijų užduočių vykdymas, įsakymų vykdymas, pateisinama profesinė ar ūkinė rizika, mokslinis eksperimentas, vadovavimasis klaidinga oficialia konsultacija.

Iš esmės šis sąrašas perkeltas iš Baudžiamojo kodekso.

Anot teisininkės, pagal naująjį kodeksą, administarcinių nuobaudų nebegalės skirti savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai.

Kaip ir dabar bylas dėl daugumos pažeidimų nagrinės ne teismo tvarka tos institucijos, kurios ir surašė protokolus. Pagal ANK teismas visais atvejais nagrinės pažeidimus, kai asmeniui gresia bauda virš 1.500 Eur, arba turto konfiskacija, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra nepilnametis.

Už vairo

Anot p. Markevičiūtės, pasikeitė kai kurių nuobaudų, taikomų už su kelių eismo taisyklėmis susijusiais pažeidimais, dydžiai. Pavyzdžiui, už transporto priemonių vairavimą neapsidraudus transporto priemonės savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu galės būti taikoma apytiksliai 3,5 karto didesnė nuobauda (baudos ribos keičiamos nuo 23 – 34 Eur iki 60-120 Eur).

Didinamas galimas baudos dydis už įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimą arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimą. Naujasis kodeksas už šį pažeidimą leidžia taikyti baudą nuo 60 iki 120 Eur, tuo tarpu šiuo metu taikoma nuo 28 iki 57 Eur bauda (abiem atvejais gali būti taikomas ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių).

Taip pat ženkliai didinamos nuobaudos už greičio viršijimą daugiau nei 50km/h: šiuo metu galiojantis ATPK taiko 289 – 434 Eur baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 metų iki 1,5 metų, tuo tarpu naujasis kodeksas už analogišką veiką numato baudą 450 – 550 Eur baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 6 mėnesių.

Anot teisininkės, teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 metų iki 1,5 metų bus taikomas pradedantiesiems vairuotojams, motociklų vairuotojams, taip pat transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t. arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams.

Taip pat naujasis kodeksas nustato, kad visais atvejais už pavojingą vairavimą kartu su bauda turės būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių, o chuliganiško vairavimo atveju – nuo 1 iki 2 metų (teisės vairuoti atėmimo ribos neblaivių ar apsvaigusių asmenų atveju nesikeičia).