Administracinių nusižengimų kodeksas: prekyba, finansų sistema ir statistika

2017 - 01 - 17
Straipsnio autorius: Dr. Milda Markevičiūtė

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris bus taikomas vietoj Administracinių teisės pažeidimų kodekso. Advokatų kontora COBALT pateikia pagrindinius teisinio reguliavimo pokyčius, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį:

  • Kai kurie ATPK straipsniai ar jų dalys, susiję su įvairių valstybės institucijų atstovų ar pareigūnų (VMI, FNTT, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos banko) nurodymų nevykdymu ir trukdymu jiems atlikti pareigas į ANK nebuvo perkelti, bet apjungti į ANK 505 straipsnį, kuris numato apibendrintą administracinį nusižengimą: kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas.
  • Bauda už kasos aparato naudojimo pažeidimus skiriama nebe įmonių įstaigų, organizacijų ar jų padalinių (filialų) vadovams, o asmenims, privalantiems naudoti kasos aparatus.
  • Papildomai numatoma atsakomybė už alkoholinių gėrimų ir tabako pardavimą mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nepilnamečiams.
  • Nustatyta administracinė atsakomybė už žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimą, naudojimą, laikymą, pardavimą, gabenimą ar kitokį jo perdavimą pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką. Papildomai numatyta atsakomybė už žymėto kuro gabenimo tvarkos pažeidimus.
  • Nustatyta administracinė atsakomybė už ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimą. Už šiame straipsnyje numatytus nusižengimus taikoma ne baudžiamoji, o administracinė atsakomybė, jeigu buvo siekiama išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t. y. neviršija 376,60 euro).
  • Nustatyta administracinė atsakomybė už apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčio ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimus. ANK numato atsakomybę ne tik už gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo, bet ir už apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčio ar kitų įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus.
  • Nustatyta administracinė atsakomybė už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – JAR) įregistruotų juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje, suteikiamų paskolų neįregistravimą Lietuvos banke. Atsakomybė taikoma atvejais, kuomet juridiniai asmenys, kurie yra įregistruoti JAR, neįregistruoja šiame straipsnyje nurodytų paskolų Lietuvos banke. Taip pat ANK papildytas atsakomybe už paskolų, suteiktų užsienio fiziniams asmenims, neįregistravimą. Pagal ATPK atsakomybė taikyta tik už užsienio ūkio subjektams suteiktų paskolų neįregistravimą.