Administracinių nusižengimų kodeksas: su nuobaudų dydžiu susiję pakeitimai

2017 - 01 - 17
Straipsnio autorius: Dr. Milda Markevičiūtė

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris bus taikomas vietoj Administracinių teisės pažeidimų kodekso. Advokatų kontora COBALT pateikia pagrindinius teisinio reguliavimo pokyčius, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį:

  • Už sandorių tarp asocijuotųjų asmenų kainodaros dokumentavimo tvarkos pažeidimus gresia nuo 1.400 iki 4.300 Eur dydžio bauda. Už pakartotinai padarytus pažeidimus numatyta nuo 2.900 iki 5.800 Eur bauda.
  • Už studijų baigiamųjų darbų bei disertacijų neteisėtą pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms numatoma administracinė atsakomybė: bauda asmenims nuo 150 iki 300 Eur, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1.800 Eur. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtrauks maždaug dvigubai didesnes baudas.
  • Numatyta tik administracinė atsakomybė tiek už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimą, tiek ir už tokį pažeidimą, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių. Baudžiamoji atsakomybė bus taikoma tik už tokius pažeidimus, dėl kurių įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių pasekmių.
  • Numatyta atsakomybė už žinomai neteisėtu būdu gauto turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, įgijimą ar realizavimą. Iki 2017 m. sausio 1 d. atsakomybės už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą ATPK apskritai nebuvo numatyta, o BK 189 str. numatė atsakomybę už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą arba realizavimą tik tuomet, kai tokio turto vertė viršijo 3 MGL. Tad buvo susiklosčiusi situacija, kai už nusikalstamu būdu gauto turto, kurio vertė neviršija 3 MGL, įgijimą arba realizavimą nebuvo numatyta jokios atsakomybės.
  • Naujajame kodekse numatyta administracinė atsakomybė už tyčinį turto sunaikinimą ar sugadinimą, kai nukentėjusiajam padaryta žala neviršija vieno bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio. Susidarė situacija, kai už tyčinį turto, kurio vertė yra nuo 1 iki 3 MGL, sunaikinimą ar sugadinimą nėra numatyta nei baudžiamoji, nei administracinė atsakomybė. Tikėtina, kad artimiausiu metu įstatymų leidėjas šią spragą turėtų panaikinti, pakeičiant ANK 115 str. redakciją ir numatant administracinę atsakomybę už tyčinį turto sunaikinimą ar sugadinimą, kai nukentėjusiajam padaryta žala neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių. Iki 2017 m. sausio 1 d. buvo numatyta baudžiamoji atsakomybė už tyčinį turto sunaikinimą ar sugadinimą, kai turto vertė viršija 3 MGL, o ATPK buvo numatyta administracinė atsakomybė už tyčinį turto sunaikinimą ar sužalojimą, nepadariusį nukentėjusiajam žymios žalos.
  • ANK ir BK yra atribotos administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už neteisingų duomenų apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, pateikimą, siekiant išvengti mokesčių, priklausomai nuo mokesčių, kurių buvo siekiama išvengti, sumos. Jei buvo siekiama išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 10 MGL, taikoma administracinė atsakomybė, jei viršija – baudžiamoji. Prieš pakeitimus baudžiamoji atsakomybė kildavo nepriklausomai nuo vengiamų mokesčių sumos, o ATPK buvo nuostata, kad administracinė atsakomybė taikoma tuomet, jei veika neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Dėl to praktikoje kildavo sunkumų sprendžiant kokią atsakomybę taikyti.
  • Naujajame ANK Nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo sudėtis nebereikalauja pasekmių, t. y., kad veiksmai pažeistų viešąją tvarką ir žmonių rimtį, pakanka kad tokiais veiksmais būtų siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Senajame ATPK buvo reikalaujama, kad tokie veiksmai pažeistų viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Tuo pačiu BK buvo panaikinta baudžiamoji atsakomybė už tokių veiksmų atlikimą, nesukėlus pasekmių.