COBALT apgynė Kliento interesus prieš faktoringo įmonę


2024 - 02 - 26

Faktoringo davėjas (finansuotojas) teisme reikalavo iš COBALT Kliento (atsakovo) priteisti virš 400 000 eurų dydžio sumą. Finansuotojas vadovavosi su Kliento kreditoriumi sudaryta faktoringo sutartimi, kuria kreditorius perleido finansuotojui reikalavimo teises į Klientą. Finansuotojas reikalavo iš atsakovo mokėjimų, kuriuos pastarasis jau buvo atlikęs savo tiesioginiam kreditoriui.

Ieškinio patenkinimo atveju, atsakovui būtų tekę dar kartą apmokėti sąskaitas, kurias jis jau buvo apmokėjęs savo kreditoriui, o pastarasis – finansuotojui. Tuo pačiu, finansuotojas būtų gavęs pakartotinį šių sąskaitų apmokėjimą ir tokiu būdu būtų nepagrįstai praturtėjęs. Ginčas byloje kilo dėl to, kad finansuotojas savo vidinėje apskaitoje gautus mokėjimus užskaitė kaip gautus pagal kitas kreditoriaus prievoles.

Lietuvos apeliacinis teismas pripažino, kad finansuotojo reikalavimas atsakovui yra nepagrįstas ir visa apimtimi atmetė ieškinį, pareikštą prieš Klientą.

Teisme COBALT komandai – advokatams Rasai Zaščiurinskaitei, Mildai Markevičiūtei ir Dominykui Jončui – pavyko įrodyti, kad visas finansuotojo reikalaujamas apmokėti sąskaitas, atsakovas jau buvo apmokėjęs savo tiesioginiam kreditoriui, o kreditorius pagal šias sąskaitas atsiskaitė su finansuotoju, taigi, prievolė buvo pasibaigusi tinkamu įvykdymu. Tokiu būdu Klientas buvo sėkmingai apsaugotas nuo pakartotinio prievolės įvykdymo.

Pagrindiniai ekspertai

Asocijuota partnerė
Lietuva
Asocijuotas teisininkas
Lietuva