COBALT konsultavo „KJK Sports“ įsigyjant „Baltik vairas“


2019 - 07 - 01

COBALT konsultavo „KJK Sports“ dėl 100 % bendrovės Baltic Bicycle Trade, UAB, kuri yra Lietuvoje veikiančios Šiaulių „Baltik vairas“ motininė bendrovė, akcijų įsigijimo. „KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF”, kuris veikia per savo valdomą Liuksemburge įsikūrusią sporto prekių investicinę bendrovę „KJK Sports“ (toliau kartu – „KJK“), praneša apie pasirašytą galutinę sutartį su Danijos įmone „Asgaard A/S“ ir Lietuvos „Litcapital I“ dėl 100 % bendrovės Baltic Bicycle Trade, UAB, kuri yra Lietuvoje veikiančios Šiaulių „Baltik vairas“ motininė bendrovė, akcijų įsigijimo.

COBALT atstovavo „KJK Sports“ visais su sandoriu susijusiais klausimais bei teikia visą reikalingą teisinę pagalbą. Projekto komandą sudarė COBALT Vadovaujantis partneris Dr. Irmantas Norkus bei asocijuota teisininkė Julija Timoščenko.

„KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF“ – tai 2018 metais įsteigtas privataus kapitalo fondas, disponuojantis 250 mln. EUR dydžio lėšomis, kuris orientuojasi į Balkanų ir Baltijos šalių regionus. „KJK Management SA“ – tai 2010 metais įsteigtas Liuksemburgo alternatyvaus investavimo fondo valdytojas.

„KJK Sports“ – Liuksemburge įsikūrusi sporto prekių holdingo bendrovė, kurios didžiausias dėmesys nukreiptas į veiklą lauko sporto prekių sektoriuje ir kuri yra investavusi į „Elan d.o.o.“ (žiemos sportas ir buriavimas), „Tahe Outdoors“ (vandens sportas) ir „Leader 96“ (dviračių sportas).

Pagrindiniai ekspertai

Vadovaujantis partneris
Lietuva