COBALT konsultavo SEB gyvybės draudimo įmones dėl tarpvalstybinio įmonių susijungimo Baltijos šalyse


2020 - 02 - 13

COBALT konsultavo SEB gyvybės draudimo įmones „SEB Elu- ja Pensionikindlustus“ Estijoje, „SEB Dzīvības Apdrošināšana“ Latvijoje ir „SEB Gyvybės draudimas“ Lietuvoje tarpvalstybinio įmonių  susijungimo Baltijos šalyse klausimais. Po susijungimo SEB įsteigė vieną bendrovę, kurios būstinė yra Latvijoje, o filialai „SEB Life“ ir „Pension Baltic SE“ – Estijoje ir Lietuvoje.

COBALT teikė teisinę pagalbą, susijusią su filialų steigimu Estijoje ir Lietuvoje, esamų gyvybės draudimo subjektų tarpvalstybiniu jungimusi, kreipiantis dėl reikalingų Baltijos finansų priežiūros institucijų patvirtinimų, taip pat specialios darbuotojų derybų grupės įsteigimo, įmonės darbuotojų perkėlimo klausimais bei kitais su sandoriu susijusiais teisiniais aspektais.

Projekto komandą, kuriai vadovavo Sandija Novicka, sudarė šie COBALT Baltijos šalių biurų nariai: