Darbo kodeksas priimtas, Prezidentės veto atmestas

2016 - 09 - 14
Straipsnio autorius: Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė, Jovita Valatkaitė

Rugsėjo 14 dieną Seimas atmetė Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto – naujasis Darbo kodeksas priimtas. COBALT Darbo teisės praktikos grupės specialistai atkreipia dėmesį į tai, kokie  svarbiausi pokyčiai numatyti naujajame Darbo kodekse:

  • Terminuotas darbo sutartis galima bus sudaryti ir nuolatinio pobūdžio darbams, dėl to nebūtina susitarti kolektyvinėje sutartyje. Terminuotų sutarčių skaičius įmonėje neturi viršyti 20%.
  • Nenustatytos apimties darbo sutartis – naujos formos sutartis, kai darbo atlikimo laikas iš anksto nebus nustatytas, tačiau darbuotojas įsipareigos atlikti darbą darbdavio kvietimu. Mokama už faktiškai išdirbtą laiką. Jei darbuotojas nebus pakviestas dirbti tą mėnesį, jam turės būti atlyginta už 8 val. darbo.
  • Projektinio darbo sutartis – terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti dirbdamas savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už darbovietės ribų. Tokios sutarties trukmė – iki 2 m. (naujam darbuotojui) arba iki 5 m. (jei keičiama sutartis).
  • Darbo vietos dalijimosi sutartis – 2 darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl vienos darbo vietos dalijimosi, neviršydami vienam darbuotojui nustatytos maksimaliosios darbo laiko normos. Šių darbuotojų sutartyse turi būti nurodyta tokios darbo sutarties rūšis, kito darbuotojo tapatybė ir jo kontaktiniai duomenys, darbuotojo darbo laiko norma (darbo valandų per savaitę skaičius).
  • Darbo keliems darbdaviams sutartis – sutartyje vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti. Sutartyje gali būti nustatyta, kad darbuotojo darbo laikas neskirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai, jeigu darbuotojas vienu metu vykdo kelių darbdavių užduotis, tačiau nustatoma kiekvieno darbdavio apmokama darbo laiko normos dalis.
  • Sumažintos išeitinės išmokos atleidžiamiems darbuotojams – vietoje anksčiau nustatytų 6 VDU, dabar maksimali išmoka sieks 2 VDU, nepriklausomai nuo stažo.
  • Sutrumpinti įspėjimo terminai – jei darbuotojas išdirbo trumpiau nei 1 metus, įspėjama prieš 2 savaites, 1 metus ilgiau  – prieš 1 mėn. Šie terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 m. ir kuriems iki pensijos likę mažiau kaip 5 m., trigubinami – jei lieka mažiau kaip 2 m. bei neįgaliesiems. Šiuo metu įspėjimo terminas gali siekti 4 mėn.
  • Įtvirtintas paprastesnis darbo sutarties nutraukimas. Darbdavys turės teisę nutraukti darbo sutartį, jei darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla. Be to, sutartis galės būti nutraukta, jei darbuotojas nepasieks jam nustatytų rezultatų.
  • Prailginta maksimali viršvalandžių trukmė iki 180 val. per metus vienam darbuotojui, šiuo metu viršvalandžiai negali viršyti 120 val. per metus. Už viršvalandžius bus galima atsiskaityti skiriant ilgesnes atostogas.
  • Pakeista atostogų trukmė – nuo šiol bus suteikiama 20 darbo dienų atostogų (vietoje 28 kalendorinių dienų), kurių viena dalis turi būti ne trumpesnė nei 10 darbo dienų. Jei dirbama 6 dienas per savaitę, bus skiriama 24 darbo dienos atostogų.