Kas gali grėsti už tarptautinių sankcijų pažeidimą?

2022 - 04 - 15
Straipsnio autorius: Mindaugas Bliuvas, Simona Šlerpaitė-Martinaitienė

Dabartinės geopolitinės situacijos kontekste dažnai girdime apie tam tikriems subjektams taikomas, Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas. Natūraliai kyla klausimas, kas gi yra tos tarptautinės sankcijos, kas gali grėsti jų nesilaikant ir jas pažeidus?

Kas yra tarptautinės sankcijos?

Kas yra tarptautinės sankcijos apibrėžia ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas. Tiesiogiai tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos reglamentai, kuriais nustatoma, kokios tarptautinės sankcijos įgyvendinamos, jų įgyvendinimo trukmė, sąlygos, galimos išimtys ir subjektai, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos.

Tarptautinės sankcijos – tai Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų sprendimų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų visuma. Tarptautinės sankcijos gali būti ekonominės, finansinės, politinės, susisiekimo, visuomeninės, taip pat kitokius apribojimus ir įpareigojimus nustatančios sankcijos.

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tikslai yra užtikrinti tarptautinę taiką, saugumą ir stabilumą pasaulyje, kovoti su tarptautiniu terorizmu, žmogaus teisių pažeidimais, teritoriniais, etniniais ir religiniais konfliktais, užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus.

Kokia atsakomybė taikoma už tarptautinių sankcijų pažeidimus?

Pažeidus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas asmeniui gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnį, o taip pat gali grėsti net ir baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1231 straipsnį. Tarptautinių sankcijų pažeidimas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnį asmeniui užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų. Tuo tarpu pagal Baudžiamojo kodekso 1231 straipsnį už tarptautinių sankcijų pažeidimą asmuo gali būti baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad už tarptautinių sankcijų pažeidimą atsakomybėn gali būti traukiamas ne tik fizinis, bet ir juridinis asmuo.

Ar už tarptautinių sankcijų pažeidimą asmeniui taikoma administracinė, ar baudžiamoji atsakomybė apsprendžia didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams požymis. Nustačius, kad dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo Lietuvos Respublikos interesams buvo padaryta didelė žala, asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Didelė žala yra vertinamasis požymis, konstatuojamas kiekvienu atveju atsižvelgiant į padarinių, kuriuos sukėlė konkretus tarptautinių sankcijų pažeidimas, visumą. Kadangi teismų praktikos, aiškinant didelės žalos požymį tarptautinių sankcijų pažeidimo kontekste nėra, todėl, vertinant ar konkrečiu tarptautinių sankcijų pažeidimu Lietuvos Respublikos interesams buvo padaryta didelė žala, galėtų būti remiamasi ir atsižvelgiama į teismų praktikoje pateikiamus didelės žalos požymio išaiškinimus kitų nusikalstamų veikų sudėčių aiškinimo kontekste. Vertinant ar Lietuvos Respublikos interesams buvo padaryta didelė žala reikšmės galėtų turėti ir tai, kokia apimtimi, nesilaikant tarptautinių sankcijų, būtų pažeisti Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme įtvirtinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tikslai ir siekiai.

Didele žala, tikėtina, būtų laikoma tarptautinių santykių, valstybės įvaizdžio, autoriteto tarptautinėje bendruomenėje pablogėjimas, valstybės institucijų veiklos sutrikdymas, negauta nauda ar kitokio pobūdžio žala valstybei.

Atsižvelgiant į šiuo metu esamą pasaulinę geopolitinę situaciją, tarptautinės bendruomenės norą ir siekį efektyviai taikyti tarptautines sankcijas, užtikrinti tarptautinį ir regioninį saugumą, stabilumą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad už tarptautinių sankcijų pažeidimus numatyta ne tik administracinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė, rekomenduojama verslo subjektams atidžiai sekti bei tikrinti informaciją apie Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas.