Kliento pergalė baudžiamojoje byloje dėl tariamo dokumentų klastojimo ir neteisėto medžiojimo, padarant didelės žalos gamtai (gyvūnijai)


2024 - 03 - 25

COBALT apeliacinės instancijos teisme sėkmingai apgynė klientą ilgoje ir sudėtingoje baudžiamojoje byloje, kurioje asmuo buvo kaltinamas ir pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl to, kad neva klastojo duomenis medžioklės lapuose ir tokiu būdu tariamai neteisėtai sumedžiojo beveik 100 žvėrių, padarant didelės žalos gamtai (gyvūnijai).

Aukštesnės instancijos teismas atsižvelgė į COBALT komandos parengtą apeliacinį skundą ir žodinio proceso metu pateiktus argumentus, panaikino pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir klientą visiškai išteisino dėl jam pareikštų kaltinimų pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnį (Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu) ir
272 straipsnį (Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas). COBALT komanda apeliacinio proceso metu įrodė, kad pirmosios instancijos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas šiurkščiai pažeidžiant baudžiamojo proceso įstatymą ir netinkamai pritaikius Baudžiamąjį kodeksą.

Parengtų procesinių dokumentų, teiktų paaiškinimų, įrodymų, gynybos iniciatyva atliktų ekspertizių bei kliento atstovavimo baudžiamajame procese pagrindu, klientas ne tik buvo visiškai išteisintas, aukštesnės instancijos teismui pritarus gynybos motyvams ir konstatavus, kad asmuo nepadarė jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų, bet ir buvo paliktas nenagrinėtu beveik 170 000 Eur klientui pareikštas civilinis ieškinys. Taip pat po beveik 4 metų, bylą dar nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, COBALT komandos parengtų procesinių dokumentų pagrindu klientui buvo panaikinta kardomoji priemonė – specialiosios teisės – teisės medžioti – sustabdymas.

Apeliacinės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis įsigaliojo nuo jo priėmimo dienos.

Kliento interesams atstovavo, procesinius dokumentus rengė COBALT partneris, advokatas Mindaugas Bliuvas, COBALT asocijuoti teisininkai, advokato padėjėjai Simona Šlerpaitė-Martinaitienė ir Arnas Trukšnys.

Pagrindiniai ekspertai

Asocijuotas teisininkas
Lietuva
Asocijuota teisininkė
Lietuva