Nuo liepos 1 dienos kinta dienpinigių apskaičiavimo taisyklės

2018 - 06 - 20
Straipsnio autorius: Jovita Valatkaitė

Liepos 1 d. įsigalioja nauja Vyriausybės nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ redakcija. Remiantis nutarimu, dienpinigiai bus skaičiuojami vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais maksimaliais dienpinigių dydžiais, kurie peržiūrėti ir pakoreguoti. Įsigaliojus nutarimui, vienai dienai patvirtinta dienpinigių norma į užsienio šalį svyruos nuo 31 Eur iki 70 Eur (priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama). Be to, atskira dienpinigių norma į tam tikrus miestus (Rygą, Maskvą, Niujorką) nebebus nustatoma – vykstant į šiuos ir kitus miestus bus taikoma bendra dienpinigių norma, nustatyta tai šaliai (Latvijai, Rusijai ar JAV).

Darbdaviai nebegalės sumažinti dienpinigių daugiau nei 50 proc.

Nauja yra tai, kad darbuotojui mokėtinos dienpinigių normos nebus galima sumažinti daugiau nei 50 proc. Iki šiol galiojusioje nutarimo redakcijoje buvo nustatytos maksimalios vienos dienos dienpinigių normos, tačiau nebuvo įtvirtinta, kokiu dydžiu (kiek procentų) darbdavys gali sumažinti šią dienpinigių normą. Praktikoje pasitaikydavo atvejų, kad darbdaviai, kurie padengdavo visas darbuotojo su komandiruote susijusias išlaidas, mokėdavo itin mažus dienpinigius (pavyzdžiui, 10 Eur ar 1 Eur per dieną). Toks sprendimas buvo motyvuojamas tuo, kad darbuotojas nepatiria papildomų su komandiruote susijusių išlaidų, nes darbdavys apmoka ne tik kelionės, apgyvendinimo, tačiau ir maitinimo, ryšio, transporto užsienio šalyje ir kitas išlaidas. Deja, įsigaliojus naujai nutarimo redakcijai, susitarimas mažinti dienpinigių normą daugiau nei 50 proc. nebus įmanomas.

Dėl dienpinigių normos mažinimo turės būti sutarta darbo sutartyje ar kolektyvinėje sutartyje. Tai reiškia, kad darbdavys negalės nuspręsti sumažinti Vyriausybės patvirtintos dienpinigių normos savo iniciatyva ir vienašališkai, pavyzdžiui, išleisdamas įsakymą ar kitos formos lokalinį įmonės teisės aktą.

Kaip bus apskaičiuojami dienpinigiai vykstant į kitas šalis?

Be to, nutarime įtvirtinta, kad vykstant į komandiruotę į užsienį už komandiruotės dieną, kurią išvykstama iš Lietuvos, mokama dienpinigių norma, kuri apskaičiuota pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytą dydį. Lygiai tai pat, grįžtant iš komandiruotės iš užsienio už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į Lietuvos, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį. Šiuo metu galiojančioje nutarimo redakcijoje įtvirtinta, kad grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama iki 50 proc. dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius.

Vykstant į komandiruotę į kelias valstybes už faktiškai konkrečioje valstybėje išbūtas komandiruotės dienas nuo atvykimo į tą valstybę dienos mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal tai valstybei nustatytą dydį. Komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis.