Webinaro „Darbuotojų atleidimas: praktiniai patarimai“ įžvalgos

2023 - 03 - 30
Straipsnio autorius: Jovita Valatkaitė, Jolanta Raudonytė, Eglė Tamavičiūtė, Eglė Gliaudelytė

Prasidėję 2023-ieji metai darbdaviams atnešė įvairių netikėtumų – dėl lėtėjančios ekonomikos ne viena įmonė susiduria su finansiniais iššūkiais ir yra priversta mažinti išlaidas. Neišvengiama šio proceso dalis yra darbuotojų atleidimas.

Webinaro metu COBALT vadovaujanti teisininkė Jovita Valatkaitė pasidalino dažniausiai darbdavių daromomis klaidomis atleidžiant darbuotojus dėl organizacinių pokyčių:

 • Nepaaiškinamos priežastys, dėl kurių darbuotojo pareigybė tapo pertekline;
 • Įmonės valdymo struktūra nebuvo patvirtinta, norima ją keisti ir tokiu būdu motyvuoti darbuotojų atleidimą;
 • Užmirštama apie atranką arba atleidžiami darbuotojai atkrenkami neislaikant procedūros;
 • Įteikus įspėjimą nėsiūlomos laisvos darbo vietos.

Siekiant sumažinti riziką, kad atleidimas bus pripažintas neteisėtu, rekomenduojama vengti šių klaidų.

 

COBALT vyresnioji teisininkė Jolanta Raudonytė išsamiai papasakojo apie išmokas išeinantiems darbuotojams:

 • Išeinantiems darbuotojams darbdavys privalo sumokėti: neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, premijos už pasiektus rodiklius (atliktą darbą) proporcingą dalį,  tai pat priklausomai nuo darbo sutarties nutraukimo pagrindo ar susitarimo gali tekti išmokėti išeitinę išmoką.
 • Jei premijos siejamos su metiniais ar ketvirčio rezultatais, rekomenduojame premijų apskaičiavimo ir mokėjimo sistemoje nustatyti, kaip premija bus apskaičiuojama ir mokama, jei darbo sutartis nutraukiama nepasibaigus nustatytam terminui (metams, ketvirčiui).
 • Darbdavys laiku neatsikaitęs su darbuotoju, t. y. nesumokėjęs darbuotojui visų su darbo santykiais susijusių išmokų, privalės mokėti ir uždelstas sumokėti sumas, ir netesybas

 

COBALT asocijuota teisininkė Eglė Gliaudelytė pasidalino alternatyvomis atleidimui ir kokie yra galimi sprendimo būdai:

 • Darbuotojų atleidimas ir vėliau naujų talentų paieška nėra pigus ir greitas procesas, kadangi jį apsunkina atleidimo ir įdarbinimo kaštai, kritęs įspėtų darbuotojų produktyvumas, tinkamų specialistų rinkoje trūkumas ir darbuotojų pritraukimo problema
 • Prieš įgyvendindami atleidimus, apsvarstykite alternatyvius sprendimo būdus: perkvalifikuoti darbuotojus, o jeigu pokyčiai laikini – skelbti prastovą arba susitarti dėl ne viso darbo laiko
 • Pasirinkite Jūsų organizacijai tinkamiausią sprendimą įvertinę, kokias priemonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui siūlo valstybė, kada ir kokia nauda grįš bendrovei, taip pat prastovos ir sumažintos darbo laiko normos skirtumus.

 

COBALT asocijuota teisininkė Eglė Tamavičiūtė atskleidė į ką svarbu darbdaviams atkreipti dėmesį grupės darbuotojų atleidimo metu:

 • Įmonės, planuodamos grupės darbuotojų atleidimus turi įvertinti šias aplinkybes: koks įmonėje yra vidutinis darbuotojų skaičius, kokiu pagrindu bus nutraukiamos darbuotojų darbo sutartys, koks planuojamas darbo sutarčių nutraukimo skaičius bei numatomą grupės darbuotojų atleidimo laikotarpį.
 • Įmonės, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra mažesnis nei 20, privalės vykdyti grupės darbuotojų atleidimo procedūrą, jeigu per 30 kalendorinių dienų laikotarpį bus nutraukiamos ne mažiau nei 5 darbuotojų darbo sutartys, vadovaujantis Darbo kodekso 54 (kurį inicijuoja darbdavys), 57,59 ar 62 straipsnių pagrindu.
 • Įmonė privalo, prieš priimant sprendimą, t. y. prieš įteikiant įspėjimus darbuotojams, informuoti Darbo tarybą (arba darbdavio lygmeniu veikiančią profesinę sąjungą) ir su ja konsultuotis.
 • Tuo atveju, jeigu įmonė neturi išrinktos Darbo tarybos ar darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos, tuomet informaciją įmonė turi pateikti darbuotojams tiesiogiai (elektroniniu paštu ar kitomis įmonėje naudojamomis priemonėmis).