` Manvydas Borusas | COBALT

Manvydas Borusas

Vyresnysis teisininkas / Lietuva

Apie

Manvydas Borusas yra ES ir konkurencijos teisės grupės vyresnysis teisininkas, advokatas. Teisininkas turi didelę patirtį konsultuojant šalies ir tarptautines įmones įvariais konkurencijos teisės klausimais bei atstovajant šioms įmonėms civilinėse ir administracinėse bylose.

Prieš prisijungdamas prie COBALT komandos, Manvydas 6 metus dirbo tarptautinėje advokatų kontoroje, kurioje sukaupė vertingos patirties konsultuojant klientus įvairiais reguliaciniais, konkurencijos teisės draudžiamų susitarimų ar veiksmų, koncentracijos kontrolės klausimais, o taip pat atstovaujant klientams administracinėse bylose ir civiliniuose ginčuose dėl skolų bei nuostolių atlyginimo, dalykinės reputacijos gynimo, sutartinių įsipareigojimų pažeidimo, nemokumo procesų.

Manvydas Borusas teisinį išsilavinimą įgijo Vilniaus universitete.

Praktikos sritys

CV

Kalbos

  • Lietuvių, anglų

Narystė organizacijose ir išsilavinimas

  • Nuo 2018 m. – Lietuvos advokatūros narys
  • 2015 m. – Vilniaus universitete suteiktas teisės magistro laipsnis