Žaidimų sektorius

Azartinių žaidimų ir loterijų sektorius yra vienas iš labiausiai reguliuojamų, o jam taikomas teisinis reguliavimas nuolat keičiasi. Svarbu turėti patarėją teisės klausimais, kuris ne tik padėtų gauti reikiamą licenciją, bet ir suprastų azartinių lošimų verslą ir būtų pasirengęs prireikus pasiūlyti sprendimus. Mes turime reikiamų išteklių ir žinių, todėl galime konsultuoti klientus ir jiems atstovauti dėl visų teisinių aspektų, susijusių su azartinių žaidimų ir loterijų verslu.

Mes nuolat teikiame konsultacijas internetinių lošimų ir azartiniųžaidimų organizavimo vietose operatoriams, kazino ir lošimų įrangos ir technologijų gamintojams. Siūlome įvairias teisines paslaugas, įskaitant:

  • derybas su azartinių lošimų reguliavimo ir priežiūros institucijomis;
  • atitikties teisiniam reguliavimui, privatumo ir pinigų plovimo prevencijos klausimus;
  • internetinių lošimų veiklos reguliavimą ir licencijavimą;
  • licencijavimą įvairiose jurisdikcijose;
  • azartinių lošimų rinkodarą ir reklamą;
  • ginčų, turinčių įtakos azartinių lošimų licencijavimui ir veiklai, sprendimą;
  • konsultacijas įmonių veiklos, struktūrizavimo ir azartinių lošimų veiklos apmokestinimo klausimais;
  • azartinių lošimų operatorių ir technologijų kūrėjų intelektinės nuosavybės apsaugą;
  • konsultacijas azartinių lošimų sektoriuje sudaromų verslo sandorių klausimais.