Visi darījumi un lietas

COBALT konsultē Invalda LT IPAS Finasta Asset Management iegādes darījumā

2015-01-09

COBALT konsultēja un pārstāvēja Lietuvas investīciju kompāniju Invalda LT saistībā ar tiešas būtiskas līdzdalības iegūšanu IPAS Finasta Asset Management.

Invalda LT ir viena no lielākajām investīciju un aktīvu pārvaldīšanas kompānijām Lietuvā, kura darbojas kopš 1991.gada, un ir realizējusi vairākus desmitus uzņēmumu iegādes, pārdošanas un kapitāla piesaistīšanas darījumu. Invalda LT pašlaik kontrolē vairāk nekā 60 komercsabiedrības un ieguldījumu fondus, galvenokārt Lietuvā. Līdztekus IPAS Finasta Asset Management Invalda LT grupā ietilpst aŗī tādas finanšu institūcijas kā Bank Finasta, UAB Finasta Asset Management, MP Pension Fund Baltic un AS Finasta Atklātais Pensiju Finds. Invalda LT akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Vilnius biržā kopš 1995.gada.

IPAS Finasta Asset Management ir Latvijā dibināta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas veic ieguldījumu fondu, otrā un trešā līmeņa pensiju plānu pārvaldīšanā un atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu privātajiem un korporatīvajiem klientiem. IPAS Finasta Asset Management pārvalda atvērtos ieguldījumu fondus Finasta Obligāciju fonds, Finasta Sabalansētais fonds, BALTIC INDEX fonds, valsts fondēto pensiju shēmas pensiju plānus Finasta Komforts, Finasta Ekstra +, Finasta konservatīvais, kā arī trešā līmeņa pensiju plānus Dzintars - konservatīvais, Saule - sabalansētais, Jūra - aktīvais.

COBALT Latvijas birojs šajā darījumā konsultēja Invalda LT saistībā ar dokumentiem, kas sagatavojami un iesniedzami FKTK atļaujas būtiskas līdzdalības iegūšanai saņemšanai, izstrādāja attiecīgo dokumentu projektus, kā arī pārstāvēja Invalda LT saziņā ar FKTK Invalda LT paziņojuma par būtiskas līdzdalības iegūšanu izskatīšanas procesā.