Finanšu pakalpojumu regulējums

COBALT ir guvis atzinību par tā ievērojamo pieredzi finanšu pakalpojumu regulējošajā sfērā. Mūsu pakalpojumus izvēlas daudzas vietēja un starptautiska mēroga bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji, kad tiem nepieciešama palīdzība jaunu pakalpojumu ieviešanā vai savas darbības pārkārtošanā. Mēs sniedzam konsultācijas arī lielākajām finanšu institūcijām par apvienošanās un pārņemšanas darījumu tiesiskajiem aspektiem.

Mēs piedāvājam plašu juridisko pakalpojumu klāstu, tai skaitā:

  • sniedzam palīdzību regulēto finanšu iestāžu licencēšanā un reģistrēšanā;
  • sniedzam konsultācijas darbības atbilstības jautājumos;
  • sniedzam konsultācijas par darbības atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumam;
  • pārstāvam klientu intereses finanšu pakalpojumus regulējošajās iestādēs;
  • konsultējam jautājumos, kas saistīti ar būtiskas līdzdalības iegūšanu regulētās finanšu iestādēs;
  • sniedzam palīdzību finanšu iestāžu un to pakalpojumu politikas un procedūru izstrādē;
  • nodrošinām klientu interešu pārstāvību likumprojektu izstrādē;
  • konsultējam par tieši piemērojamo ES finanšu iestāžu un finanšu pakalpojumu tiesību aktu ietekmi.

Daudzu gadu gaitā esam veiksmīgi attīstījuši sadarbību ar galvenajām nozares iestādēm, tostarp biržām, finanšu uzraudzības iestādēm un citām uzraugošajām institūcijām. Mūsu komanda pastāvīgi sniedz konsultācijas globālām un starptautiskām finanšu institūcijām par juridiskajiem, regulatorajiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem saistībā ar pārrobežu finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs.

Attīstoties nebanku patērētāju kreditēšanas tirgum Baltijas valstīs, mūsu juristu komanda ir guvusi nepastarpinātu pieredzi dažādos normatīvo aktu piemērošanas un atbilstības jautājumos par pūļa finansējumu (crowd funding) un citiem inovatīviem finansēšanas risinājumiem.

 

Eksperti
Visi
Igaunija
Latvija
Lietuva
Publikācijas
2023 - 10 - 11
Atzinības
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT darbojas ļoti elastīgi. Izteikti uz klientu un servisu orientēti."
Chambers Europe 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Avoti COBALT komandu raksturo kā ļoti progresīvu, ar attīstītu biznesa domāšanu.
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT vienmēr norāda klientam uz kritiskajiem punktiem līgumā, kuriem jāpievērš uzmanība, un piedāvā risinājumus, kas ir gan izdevīgi klientam, gan pieņemami bankām un finanšu iestādēm."
The Legal 500 2021, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
“Atsaucīga komanda, kas aktīvi iesaistās uzticēto uzdevumu risināšanā un labi pārzina tirgu.”
Chambers Europe 2020, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"Klienti novērtē komandas kvalifikāciju, raksturojot juristus kā zinošus un aizrautīgus, kā arī uzsverot to gatavību vienmēr palīdzēt iespējami vislabākajā veidā”.
Chambers Europe 2019, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Komanda tiek izcelta par tās konsultāciju kvalitāti un uz klientiem orientēto pieeju. "Labs komandas darbs un labas zināšanas visa veida tiesiskajā regulējumā".
The Legal 500 2016, Finanses un kapitāla tirgi, Latvijas birojs
"COBALT klienti ierindo to starp labākajiem birojiem."
IFLR1000 2016, Finanses un korporatīvās tiesības, Latvijas birojs
"Kā jau sagaidāms no viena no vadošajiem birojiem Baltijā, tas gada laikā ir strādājis pie virknes nozīmīgu darījumu un turpina iespaidīgu sniegumu."
Chambers Europe 2015, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"Šī vadošā prakses grupa aptver visas prakses jomas, sniedzot konsultācijas regulējošos, darījumu un strīdu jautājumos un izpelnoties klientu uzslavu par tās spēcīgajiem vietējiem resursiem un reģionālo tīklu. Grupas atbalsts Baltijā un Ziemeļeiropā ir fantastisks."